Γενικοί όροι συμβαλλομένων μερών

Προοίμιο /Δεοντολογικοί κανόνες

Σας καλωσορίζουμε θερμά εξ ονόματος της εταιρείας μας ως νέο συμβατικό εταίρο (εφεξής Brand Ambassador). Σας ευχόμαστε την καλύτερη δυνατή επιτυχία κατά την απασχόλησή σας ως ανεξάρτητος Brand Ambassador της VERWAY AG Lettenstrasse 7, 6343 Rotkreuz, Illes Balears / Ελβετίαεκπροσωπούμενης από τον διευθύνοντα σύμβουλο Wouter J. Peters, (εφεξής: VERWAY) και, πάνω απ 'όλα, να απολαύσετε τη διανομή των προϊόντων μας. Κατά τη διανομή των προϊόντων μας και την επαφή με άλλους ανθρώπους, στην πρώτη θέση θα βρίσκεται για εσάς πάντοτε το να είστε φιλικοί προς τον καταναλωτή, η ασφάλεια, η σοβαρότητα, η δίκαιη σχέση μεταξύ σας καθώς και σε ολόκληρο το περιβάλλον του δικτυακού μάρκετινγκ, της διανομής μερών ή άλλων άμεσων πωλήσεων, καθώς και η τήρηση των νόμων και των κανόνων δεοντολογίας.

Ως εκ τούτου, θα θέλαμε να σας ζητήσουμε να διαβάσετε προσεκτικά τους ακόλουθους κανόνες δεοντολογίας καθώς και τους γενικούς όρους συμβαλλομένων μερών και να καταστίσετε τις οδηγίες το καθημερινό σας κύριο θέμα για την άσκηση της δραστηριότητας σας.

Δεοντολογικοί κανόνες για τη συμπεριφορά προς τους καταναλωτές

 • Οι Brand Ambassadors μας συμβουλεύουν έντιμα και με ειλικρίνεια τους Brand Ambassadors τους και διευκρινίζουν τυχόν παρανοήσεις σχετικά με τα προϊόντα, την επιχειρηματική ευκαιρία ή άλλες καταστάσεις κατά τη διάρκεια μιας συμβουλευτικής συνεδρίας.
 • Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας με τον πελάτη, ο Brand Ambassador ενημερώνει τον καταναλωτή για όλα τα σημεία που αφορούν τα προσφερόμενα προϊόντα και - κατόπιν αιτήματος του καταναλωτή - τη δυνατότητα διανομής.
 • Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πρέπει να είναι πλήρεις και ειλικρινείς. Σε έναν Brand Ambassador απαγορεύεται να κάνει παραπλανητικές δηλώσεις ή ακόμα και υποσχέσεις υπό οποιαδήποτε μορφή σχετικά με τα προϊόντα.
 • Ένας Brand Ambassador δεν μπορεί να προβάλει ισχυρισμούς για τα προϊόντα, τις τιμές τους ή τους συμβατικούς όρους, εφόσον δεν έχουν εγκριθεί από την VERWAY.
 • Οι Brand Ambassadors θα αναφέρονται για επαγγελματικούς σκοπούς προς τους καταναλωτές μόνο σε συστατικές επιστολές, αποτελέσματα δοκιμών ή άλλα σχετικά άτομα, αν έχουν εγκριθεί τόσο από το άτομο αναφοράς όσο και από την VERWAY καθώς και θα πρέπει να είναι ακριβείς και πρόσφατες. Οι συστατικές επιστολές, οι δοκιμές και οι προσωπικές αναφορές πρέπει επίσης πάντα να σχετίζονται με το σκοπό τους.
 • Οι Brand Ambassadors λαμβάνουν υπόψη εμπορικά άπειρα άτομα και σε καμία περίπτωση δεν εκμεταλλεύονται την ηλικία, ασθένεια ή περιορισμένη ικανότητα κατανόησης προκειμένου να τους πείσουν να συνάψουν μια σύμβαση.
 • Στο πλαίσιο των επαφών με τις αποκαλούμενες κοινωνικά αδύναμες ή ξενόγλωσσες ομάδες πληθυσμών, οι Brand Ambassadors θα λάβουν δεόντως υπόψη την οικονομική τους ικανότητα και την κατανόηση και τη γλωσσική οξυδέρκεια τους και ιδίως θα παραλείψουν όλες τις αντίστοιχες παραγγελίες που δεν σχετίζονται με την κατάσταση όσων ανήκουν σε μια τέτοια ομάδα.

Δεοντολογικοί κανόνες για τη συμπεριφορά προς του Brand Ambassadors

 • Οι Brand Ambassadors συμπεριφέρονται πάντα ο ένας στον άλλον δίκαια και με σεβασμό. Τα παραπάνω ισχύουν και για τη συμπεριφορά προς Brand Ambassadors άλλων ανταγωνιστών ή άλλων εταιριών διαδικτυακού μάρκετινγκ, εταιρειών διανομής μερών ή άλλων εταιρειών άμεσης πώλησης.
 • Οι Brand Ambassadors δεν επιτρέπεται να προσελκύσουν τους Brand Ambassadors από άλλες εταιρείες. Επιπλέον, οι Brand Ambassadors δεν επιτρέπεται να παρακινούν άλλους Brand Ambassadors να αλλάξουν χορηγό εντός της VERWAY.
 • Οι υποχρεώσεις των ακόλουθων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων πρέπει πάντοτε να τηρούνται και ως δεοντολογικοί κανόνες.

Δεοντολογικοί κανόνες για τη συμπεριφορά προς άλλες εταιρείες

 • Σε αντίθεση με τους ανταγωνιστές ή άλλα δίκτυα μάρκετινγκ, εταιρείες διανομής μερών ή εταιρείες άμεσης πώλησης, οι Brand Ambassadors της VERWAY συμπεριφέρονται πάντα δίκαια και με ειλικρίνεια.
 • Θα παραλειφθούν οι συστηματικές αποσπάσεις των Brand Ambassadors άλλων εταιρειών.
 • Απαγορεύονται οι μειωτικές, παραπλανητικές ή αθέμιτες συγκριτικές δηλώσεις σχετικά με τα εμπορεύματα ή τα συστήματα διανομής άλλων εταιρειών.

Έχοντας προλογίσει με αυτούς τους κανόνες δεοντολογίας της εταιρείας μας, θέλουμε τώρα να σας εξοικειώσουμε με τους γενικούς όρους συμβαλλομένων μερών της VERWAY.

Άρθρο 1 πεδιο εφαρμογης

(1) Οι ακόλουθοι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Συμβαλλομένων Μερών αποτελούν μέρος κάθε σύμβασης Brand Ambassador μεταξύ της
VERWAY AG Lettenstrasse 7, 6343 Rotkreuz, Illes Balears / Ελβετία, εκπροσωπούμενης από τον διευθύνοντα σύμβουλο Wouter J. Peters, με διεύθυνση επιχείρησης εκεί, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: support@VERWAY.ch (εφεξής: VERWAY) και τον ανεξάρτητο και αυτόνομο Brand Ambassador. Θα πρέπει να αποτελέσει τη βάση μιας συνεργατικής, δίκαιης και επιτυχημένης επιχειρηματικής σχέσης.

(2) Η VERWAY παρέχει τις υπηρεσίες της αποκλειστικά με βάση αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις.

Άρθρο 2 αντικειμενο συμβασης

(1) Η VERWAY είναι μια εταιρεία που μέσω ενός concept πωλήσεων πολλαπλών καναλιών (υψηλής ποιότητας συμπληρώματα διατροφής, καλλυντικά και άλλα καταναλωτικά προϊόντα και υπηρεσίες, ιδίως στον τομέα της υγείας, του αθλητισμού και του τρόπου ζωής (εφεξής: προϊόντα). Ο Brand Ambassador θα πρέπει να εμπορεύεται για την VERWAY τα εμπορεύματα κατά την κρίση του και / ή να τα πουλά, έτσι ώστε τα κέρδη της διαμεσολάβησης ή / και μεταπώληση των προϊόντων να αποτελούν τη βάση της επιχείρησης του Brand Ambassador. Για τη δραστηριότητα αυτή, δεν είναι απαραίτητο ο Brand Ambassador να προβεί σε έξοδα με την εφάπαξ εξαγορά του Brand Ambassador Box και την καταβολή του τέλους άδειας και συντήρησης σύμφωνα με τo Άρθρο 6 (2), να αγοράσει/αποκτήσει έναν ελάχιστο αριθμό προϊόντων ή άλλων υπηρεσιών VERWAY μειώνει ή / και να επιδιώξει να προσελκύσει τον Brand Ambassador ή άλλους Brand Ambassador. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να εγγραφείτε. Για τh έργο του, ο Brand Ambassador λαμβάνει μια αντίστοιχη προμήθεια διαμεσολάβησης.

(2) Επιπλέον, υφίσταται η δυνατότητα αλλά όχι η υποχρέωση, προσέλκυσης άλλων Brand Ambassador. Για τη δραστηριότητα αυτή, ο διαφημιζόμενος Brand Ambassador λαμβάνει μια αντίστοιχη προμήθεια επί των πωλήσεων των προϊόντων των Brand Ambassador που έχει προσελκύσει κατά την επίτευξη των απαιτούμενων προσόντων. Για τη προσέλκυση, ωστόσο, ρητά δεν παρέχεται καμία προμήθεια. Η προμήθεια καθώς και ο τρόπος πληρωμής εξαρτάται από το εν ισχύ σχέδιο επαγγελματικής σταδιοδρομίας την εν λόγω χρονική στιγμή.

(3) Η VERWAY παρέχει στον Brand Ambassador της επιτυχούς καταχώρησης εκτός από την εκπαίδευση και την εξατομικευμένη εργαλεία προώθησης σε απευθείας σύνδεση back office μαζί με τη σελίδα προορισμού (δεν αλλάζουν το περιεχόμενο εμπρός αναπαραγωγή ιστοσελίδα) συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος της χρήσης κατά την έννοια της Άρθρο 6 (1), που διαθέτει η Μεταξύ άλλων, δίνει τη δυνατότητα στον Brand Ambassador να έχει μια ενημερωμένη και ολοκληρωμένη εικόνα των πωλήσεων, των προμηθειών, των τιμολογίων, καθώς και των εξελίξεων του Brand Ambassador.

Άρθρο 3 γενικοι οροι συμμορφωσης της συμβασης

(1) Είναι δυνατή η σύναψη σύμβασης με εταιρίες, προσωπικές εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα ηλικίας τουλάχιστον 18 ετών και αν είναι απαραίτητο, είναι επιχειρηματίες που κατέχουν εμπορική άδεια (όπως άδεια αλίευσης). Δεν είναι δυνατή η σύναψη σύμβασης από τους καταναλωτές. Ανά φυσικό πρόσωπο, προσωπική εταιρεία (π.χ. GbR, OHG, KG) και των εταιριών (π.χ. AG, GmbH, Ltd.), είναι αποδεκτή μόνο μια εφαρμογή Brand Ambassador είναι σαν ένα άτομο που δεν έχει δικαίωμα να επιπλέον να ενεργεί ως εταίρος της κάθε εταιρίας ή εταιριών να εγγραφείτε.

(2) Σε περίπτωση που μια εταιρεία υποβάλει αίτηση του Brand Ambassador, το αντίγραφο του αντίστοιχου εμπορικού μητρώου σχετικά με την εγγραφή καθώς και τον αριθμό φορολογικού μητρώου του κύκλου εργασιών πρέπει να παρουσιάζεται σε αντίγραφο. Όλοι οι μέτοχοι και, κατά περίπτωση, οι μέτοχοι των μετόχων, εάν ο μέτοχος είναι επίσης εταιρία ή εταιρική σχέση, πρέπει να ονομάζονται, να είναι τουλάχιστον 18 ετών και να υπογράψουν την αίτηση. Οι μέτοχοι ευθύνονται προσωπικά έναντι της VERWAY για τη συμπεριφορά της εταιρείας.

(3) Στην περίπτωση εταιρικών σχέσεων, το αντίστοιχο πιστοποιητικό εγγραφής για την εγγραφή και ο αριθμός μητρώου ΦΠΑ παρέχεται σε αντίγραφο, εφόσον υπάρχει. Όλοι οι μέτοχοι και, κατά περίπτωση, οι μέτοχοι των μετόχων, εάν ο μέτοχος είναι επίσης εταιρία ή εταιρική σχέση, πρέπει να ονομάζονται, να είναι τουλάχιστον 18 ετών και να υπογράψουν την αίτηση. Οι εταίροι ευθύνονται προσωπικά έναντι της VERWAY για τη διεξαγωγή της συνεργασίας.

(4) Αν χρησιμοποιηθούν έντυπα παραγγελίας ή παραγγελίας, αυτά θεωρούνται ως μέρος της σύμβασης.

(5) Ο Brand Ambassador μπορεί να εγγραφεί ηλεκτρονικά με την VERWAY για να ξεκινήσει το έργο του ως Brand Ambassador. Κατά την εγγραφή, ο Brand Ambassador οφείλει να συμπληρώσει και να υποβάλει σωστά την αίτηση του Brand Ambassador στο VERWAY. Επιπλέον, ο Brand Ambassador αποδέχεται αποδεχόμενο αυτό το ενεργό σημάδι ελέγχου πριν υποβάλει την αίτηση του Brand Ambassador ότι οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις αναγνωρίζονται και γίνονται δεκτά ως μέρος της σύμβασης.

(6) Η εταιρία VERWAY διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει τις αιτήσεις του Brand Ambassador κατά την αποκλειστική του κρίση, χωρίς κανένα λόγο.

(7) Σε περίπτωση παραβίασης των παραγράφων (1) έως (3) και (5), που την υποχρέωση 1 ρυθμίζεται VERWAY επιτρέπεται χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση να καταγγείλει τη σύμβαση Brand Ambassador χωρίς προειδοποίηση. Επιπλέον, η VERWAY διατηρεί ρητά το δικαίωμα να διεκδικήσει περαιτέρω απαιτήσεις αποζημίωσης σε αυτή την περίπτωση τερματισμού χωρίς προειδοποίηση.

Άρθρο 4 καθηκοντα των brand ambassadors σε επιχειρηματικοτητα

(1) Ο Brand Ambassador ενεργεί ως ανεξάρτητος και ανεξάρτητος επιχειρηματίας. Τα μέρη συμφωνούν ότι ο Brand Ambassador αρχικά εργάζεται με μερική απασχόληση. Δεν είναι εργαζόμενος, εμπορικός πράκτορας, franchisee ή μεσίτης της VERWAY. Δεν υπάρχουν στόχοι πωλήσεων, αγορές ή άλλα καθήκοντα. Η Brand Ambassador θέμα με την εξαίρεση των συμβατικών υποχρεώσεων σε τυχόν οδηγίες από VERWAY και φέρει τα πλήρη επιχειρηματικών κινδύνων της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης να καταβάλει όλα τα έξοδα των επιχειρήσεων. Ο Brand Ambassador πρέπει να δημιουργήσει και να λειτουργήσει την επιχείρησή του στο μέτρο που είναι απαραίτητο με την έννοια ενός κατάλληλου επιχειρηματία.

(2) Η Brand Ambassador είναι ένας ανεξάρτητος ανάδοχος για τη συμμόρφωση με τις σχετικές νομικές διατάξεις, συμπεριλαμβανομένων των φόρων και των απαιτήσεων κοινωνικής ασφάλισης (για παράδειγμα, την απόκτηση αριθμού μητρώου φόρου κύκλου εργασιών ή την εγγραφή των υπαλλήλων του με την κοινωνική ασφάλιση, καθώς και για την απόκτηση άδεια άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, αν είναι απαραίτητο) ανεξάρτητα. Συναφώς, ο Brand Ambassador εξασφαλίζει ότι όλα τα έσοδα από προμήθειες που παράγονται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του για την VERWAY υπόκεινται στην κατάλληλη φορολογία στην καταστατική έδρα του. VERWAY διατηρεί το δικαίωμα να φέρει τη συμφωνημένη προμήθεια του αντίστοιχου ποσού για φόρους αφαιρούνται ή να απαιτήσει αποζημίωση ή επιστροφή των εξόδων, ο / προκύπτουν της από την παραβίαση των ανωτέρω απαιτήσεων, εκτός από την Brand Ambassador έχει τη ζημία ή έξοδα δεν είναι υπεύθυνη. Η VERWAY δεν καταβάλλει εισφορές κοινωνικής ασφάλισης στον Brand Ambassador.

Άρθρο 5 Πολιτική εθελουσίας συμβατικής ακύρωσης

Εγγραφείτε στο VERWAY ως επιχειρηματίας και όχι ως καταναλωτής, επομένως δεν έχετε νόμιμο δικαίωμα υπαναχώρησης. Παρόλα αυτά, η VERWAY σας παραχωρεί το ακόλουθο εθελούσιο συμβατικό δικαίωμα υπαναχώρησης 14 ημερών.

Εθελοντικό δικαίωμα υπαναχώρησης

Μπορείτε να ακυρώσετε τη σύμβασή σας εντός 14 ημερών χωρίς να εξηγήσετε εγγράφως (με επιστολή ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) τη διεύθυνση ή την ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται στην Άρθρο 1. Η περίοδος αρχίζει με τη διαβίβαση της αίτησης του Brand Ambassador. Προκειμένου να διατηρηθεί η περίοδος ακύρωσης, αρκεί η έγκαιρη αποστολή (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου / ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) της ανάκλησης.

Επιστροφές:

Μετά την αποχώρηση σας, μπορείτε να επιστρέψετε όλα τα συναφή όπως Brand Ambassador κλειστή και resalable προϊόντα και υπηρεσίες βάσει αμοιβής κατά την επιστροφή των πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν πλήρη πληρωμές προς VERWAY.

Λήξη της ανάκλησης

Το δικαίωμα έκπτωσης λήγει αν ο Brand Ambassador έχει ήδη καταβάλει αξίωση προμήθειας εντός της περιόδου ανάκλησης.

Ένας Brand Ambassador μπορεί να εγγραφεί ξανά σε άλλο χορηγό μετά την ανάκληση της παλιάς του θέσης. Η προϋπόθεση είναι ότι η ακύρωση της παλαιάς θέσης του Brand Ambassadors τουλάχιστον 12 μήνες, και η ακύρωση Brand Ambassador έχει κάνει καμία δραστηριότητα για VERWAY αυτή τη στιγμή.

Άρθρο 6 Χρήση του back-office και της σελίδας προορισμού / αμοιβής και αμοιβής συντήρησης

(1) Με την εγγραφή στο VERWAY, ο Ambassador Brand θα αποκτήσει το δικαίωμα χρήσης του back-office που του παρέχεται κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Το δικαίωμα χρήσης είναι ένα απλό, μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα χρήσης που σχετίζεται με το συγκεκριμένο back office. Ο Brand Ambassador δεν έχει το δικαίωμα να αλλάξει, να επεξεργαστεί ή να επανασχεδιάσει με άλλο τρόπο το Back Office κάτι περισσότερο από οποιοδήποτε δικαίωμα για τη χορήγηση υποκειμένων.

(2) Για τη χρήση, καθώς και για τη συντήρηση, τη διαχείριση, την υποστήριξη και τη φροντίδα του back office και την σελίδα προορισμού υπολογίζεται VERWAY ετήσια τέλη τέλη άδειας και συντήρησης σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο, η οποία καταβάλλεται σε κάθε περίπτωση εκ των προτέρων.

Άρθρο 7 Καθήκοντα του Brand Ambassador

(1) Ο Brand Ambassador υποχρεούται να προστατεύει τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης και τα αναγνωριστικά στοιχεία σύνδεσης από την πρόσβαση τρίτων.

(2) Η Brand Ambassador απαγορεύεται από την παραβίαση των δραστηριοτήτων του δικαίου του ανταγωνισμού, να παρενοχλήσουν ή τα δικαιώματα των VERWAY να βλάψει Brand Ambassador τους, τις θυγατρικές της εταιρείες ή άλλα τρίτα μέρη Τρίτη παραβιάζουν με άλλο τρόπο το νόμο. Συγκεκριμένα, ισχύει η απαγόρευση της μη εξουσιοδοτημένης τηλεφωνικής διαφήμισης και η αποστολή ανεπιθύμητων διαφημιστικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διαφημίσεων φαξ ή διαφημίσεων SMS (spam).

(3) Ειδικές διαφημιστικές πολιτικές
(Α) πωλήσεων και μάρκετινγκ μπορεί να προσποιηθεί δεν επιτροπές, οι οποίες θα πρέπει να θεωρηθεί ως «γενναιοδωρία» ή άλλες αμοιβές σε σχέση με την απλή πρόσληψη ενός νέου Brand Ambassadors ή με άλλο τρόπο να λάβει μέτρα που δημιουργούν την εντύπωση ότι το σύστημα παράνομης διανομής διαφημίζονται συστήματος διανομής είναι.
(Β) τις πωλήσεις και το μάρκετινγκ δραστηριότητες δεν πρέπει να ενεργήσει για ανηλίκους επιχειρήσεων ή άπειρους ανθρώπους και να μην χρησιμοποιούν τα γηρατειά, ασθένεια ή περιορισμένη ικανότητα να κατανοήσει προκειμένου να ενθαρρύνουν τους καταναλωτές να συνάψει σύμβαση. Στο πλαίσιο των επαφών με τα λεγόμενα κοινωνικά προβλήματα ή ξένων πληθυσμών, η Brand Ambassador θα λάβει δεόντως υπόψη την οικονομική τους ικανότητα και την επιθεώρησή τους και τη γλωσσική οξυδέρκεια και ιδίως το ρεφρέν από κάτι που δεν μπορούσε να πάρει τα κατάλληλα παραγγελίες τα μέλη των ομάδων αυτών με την κατάστασή τους.
(γ) Δεν πρέπει να διεξάγονται δραστηριότητες διανομής και εμπορίας οι οποίες είναι ακατάλληλες, παράνομες ή μη ασφαλείς ή ασκούν αδικαιολόγητη πίεση σε επιλεγμένους καταναλωτές.
(Δ) O Brand Ambassador θα λάβει για επαγγελματικούς σκοπούς σε σχέση με τους καταναλωτές μόνο με συστατικές επιστολές, αποτελέσματα δοκιμών, αναφορές ή άλλη προσωπική αναφορά, όταν και οι δύο επίσημα εγκεκριμένο από τον αισθητήρα αναφοράς και από VERWAY Οι επιστολές συστάσεων, οι δοκιμές και οι προσωπικές αναφορές πρέπει πάντα να βρίσκονται στο πλαίσιο του σκοπού τους

(4) Η χρήση, παραγωγή και διανομή των δικών τους χώρων, διαφημιστικά έντυπα, φυλλάδια δική προϊόν ή άλλα αυτο-δημιουργήθηκε μέσα μαζικής ενημέρωσης και τη διαφήμιση των μέσων ενημέρωσης, όπως η αλλαγή της σελίδας προορισμού ο συνεργάτης της ομάδας διατίθενται επιτρέπεται μόνο με την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση. Σε περίπτωση που ο Brand Ambassador χρησιμοποιεί τα προϊόντα της VERWAY σε άλλα μέσα Internet, όπως π.χ. κοινωνικά δίκτυα (π.χ. Facebook ή Instagram), εφαρμογή σε απευθείας σύνδεση blogs ή chat rooms (π.χ. WhatsApp ή Snapchat), μπορεί πάντα να χρησιμοποιήσει μόνο τις επίσημες δηλώσεις της διαφήμισης VERWAY ή να προωθήσουν μια δραστηριότητα στην VERWAY ως εργαζόμενοι και είναι από την άποψη αυτή απαγορεύεται, επίσης, το όνομα, να χρησιμοποιούν τα σήματα, λογότυπα και άλλες προστατευόμενες ονομασίες VERWAY, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών χρήση ως ένα online / όνομα λογαριασμού όνομα social media / χρήστη ως εικόνα προφίλ σας στα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης (ή online λογαριασμούς), ένα σχετικό χρήση ως λέξη-κλειδί στο Google AdWords, το Google AdSense και υπηρεσίες καθώς και τη χρήση τους ως ονόματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

(5) Τα προϊόντα της VERWAY μπορεί να ανακληθεί θα παρουσιαστούν σε απευθείας σύνδεση συνέδρια από το Brand Ambassador και πωλούνται σε τέσσερις ή περισσότερες κατ 'ιδίαν συναντήσεις στο σπίτι κόμματα, σε απευθείας σύνδεση στο σπίτι κόμματα, σε απευθείας σύνδεση εκδηλώσεις δικτύωσης ή / και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(6) Ο Brand Ambassador απαγορεύεται πάντοτε να πωλεί ή να διανέμει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο το δικό του εμπορικό ή / και διαφημιστικό υλικό σε άλλους Brand Ambassadorsτης VERWAY.

(7) Τα εμπορεύματα μπορούν επίσης να προσκομιστούν από τον Πρεσβευτή Μάρκας σε εμπορικές εκθέσεις και εκθέσεις μετά από γραπτή άδεια της VERWAY.

(8) Ο Brand Ambassador δεν θα μεταβιβάσει την εντύπωση κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ότι ενεργεί εξ ονόματος ή για λογαριασμό της VERWAY. Αντίθετα, είναι υποχρεωμένος να εισαγάγει τον εαυτό του ως "ανεξάρτητο Brand Ambassador VERWAY". Internet στο σπίτι σελίδες, χαρτικά, επαγγελματικές κάρτες, ετικέτες αυτοκινήτων και στη διαφήμιση, διαφημιστικό υλικό και τα παρόμοια πρέπει πάντα «Brand Ambassador ανεξάρτητη VERWAY» έχει την προσθήκη και χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση δεν λαμβάνει το σήμα VERWAY ή / και τα εμπορικά σήματα, τίτλους εργασίας, εταιρική επωνυμία και άλλα χαρακτηριστικά από τον VERWAY. Η Brand Ambassador, είναι επίσης απαγορεύεται να ζητήσουν και να λάβουν για να κάνουν δαπάνες για να αναλάβουν δεσμεύσεις για να ανοίξουν τραπεζικούς λογαριασμούς, να συνάπτει άλλες συμβάσεις ή με άλλο τρόπο να υποβάλουν δεσμευτικές δηλώσεις προθέσεων εκ μέρους της VERWAY για ή προς όφελος ή για λογαριασμό της εταιρείας δανείων. Ο Brand Ambassador δεν έχει χορηγηθεί ούτε αρχή είσπραξης ούτε πληρεξούσιο για την εκπροσώπηση της VERWAY σε τρίτους. Ούτε ο Brand Ambassador πρέπει να απαντήσει για την εκπλήρωση της υποχρέωσης μιας μεσολάβησης.

(9) Η Brand Ambassador δεν δικαιούται σε περίπου ανταγωνιστικές μάρκες και εταιρίες είναι αρνητική, δυσφημιστικό ή άλλως παράνομο να το όνομα και την αξιολόγηση άλλες εταιρείες αρνητικά ή υποτιμητικά ή αρνητική, κάτω επικριτικοί ή άλλως παράνομη Κριτικές για λαθροθηρία του Brand Ambassadors άλλων κατά τη διάρκεια των εμπορικών συναλλαγών Να χρησιμοποιείτε εταιρείες.

(10) Κάθε παρουσίαση, τη διαφήμιση, την κατάρτιση και την ταινία υλικά, ετικέτες των προϊόντων κλπ (συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών) των VERWAY τα πνευματικά δικαιώματα. Μπορούν, εν όλω ή εν μέρει, να αναπαραχθεί, να διανεμηθεί, να δημοσιοποιούνται ή άλλαξε τη σύμβαση που χορηγήθηκε δικαίωμα χρήσης του Brand Ambassador, χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση της VERWAY.

(11) Η χρήση του σήματος VERWAY ή / και τα εμπορικά σήματα, τα λογότυπα, των επιχειρήσεων τίτλο και εταιρική επωνυμία και άλλα χαρακτηριστικά των VERWAY επιτρέπεται μόνο με την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση. Αυτό ισχύει και για την καταχώρηση τομέων του Διαδικτύου. VERWAY μπορούν να απαιτούν από τομέων του Internet που το όνομα VERWAY ή / και τη χρήση των εμπορικών σημάτων, τίτλους εργασίας και των επιχειρήσεων ονόματα και άλλα χαρακτηριστικά της VERWAY και η χρήση τους δεν έχει εγκριθεί από VERWAY γραπτές, διαγράφεται ή / και μεταφέρθηκε στο VERWAY. Τα καθαρά έξοδα εξαγοράς του παρόχου, αλλά όχι άλλα έξοδα ή άδεια ή άλλη αποζημίωση για τον τομέα, αναλαμβάνονται από την VERWAY σε περίπτωση απόκτησης. Απαγορεύεται επίσης η καταχώριση εμπορικών σημάτων, τίτλων εργασίας ή άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που περιέχουν οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, όνομα προϊόντος, τίτλο εργασίας ή εμπορική επωνυμία της VERWAY που είναι καταχωρημένο ή προστατεύεται με άλλο τρόπο σε οποιαδήποτε άλλη χώρα / περιοχή. Η προαναφερθείσα απαγόρευση ισχύει για πανομοιότυπα και παρόμοια σημεία ή προϊόντα.

(12) Ο Brand Ambassador μπορεί να επανεγγράφεται με την VERWAY μετά την παύση της παλιάς θέσης. Πρόκειται για προϋπόθεση ότι ο τερματισμός και η επιβεβαίωση της λήξης από την VERWAY για την παλιά θέση του Ambassador Brand είναι τουλάχιστον 12 μηνών και ότι ο τερματισμός του Ambassador για το σήμα δεν έχει πραγματοποιήσει καμία δραστηριότητα για την VERWAY κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

(13) Ο Brand Ambassador δεν επιτρέπεται να απαντήσει σε ερωτήσεις τύπου σχετικά με την VERWAY, τα εμπορεύματά της, το Σχέδιο Σταδιοδρομίας της VERWAY ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία της VERWAY. Ο Brand Ambassador οφείλει να διαβιβάσει αμέσως όλες τις έρευνες στον Τύπο στο VERWAY.

(14) Η Brand Ambassador δεσμεύεται - στο μέτρο του δυνατού - να εξασφαλιστεί ότι τα δεδομένα των πελατών που λαμβάνονται μέσω της απόδοσης των πωλήσεων χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στο πλαίσιο του έργου του για VERWAY και κυρίως δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, ή για όσους από τρίτους ή / και να χρησιμοποιηθούν.

(15) Ο Brand Ambassador μπορεί μόνο να διαφημίσει και να διανείμει υπηρεσίες για την VERWAY σε αυτά τα κράτη ή να κερδίσει νέους Πρεσβευτές Μάρκας που έχουν ανοίξει επίσημα από την VERWAY.

(16) Η VERWAY επιτρέπει στον Brand Ambassador να αγοράζει τα προϊόντα για προσωπικές ανάγκες ή ανάγκες των μελών της οικογένειας. Με κανένα τρόπο η Brand Ambassador πρέπει η ίδια ή άλλες προκαλώντας μέλη της οικογένειας Brand Ambassador του ή άλλα τρίτα μέρη για την αγορά αγαθών μέσα από τη δική τους χρήση έξω σε όλα, έτσι ώστε να δημιουργήσουν επιτροπή αποζημιώσεων ή πλαστά ή «κάνεις μια χάρη» ένα μέλος της οικογένειας.

(17) Η VERWAY επιτρέπει στον Brand Ambassador να αγοράζει τα προϊόντα για προσωπικές ανάγκες ή ανάγκες των μελών της οικογένειας. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει η Brand Ambassador , με αποτέλεσμα ο ίδιος ή τα μέλη της οικογένειάς του, άλλα Brand Ambassador για την αγορά προϊόντων σε μεγάλες ποσότητες για δική τους κατανάλωση υπερβαίνει προσωπική χρήση μέσα σε ένα νοικοκυριό ακατάλληλη. Με αντίστοιχο επαναδιορισμό των προϊόντων, εξασφαλίζει την Brand Ambassador ότι τουλάχιστον το 75% αυτών παράδοση αγαθών για επιχειρηματικούς σκοπούς, στο πλαίσιο της παρουσίασης των προϊόντων και γευσιγνωσίες καταναλώθηκαν από την προηγούμενη σειρά και το πολύ 25% των αποθηκευμένων προϊόντων από την τελευταία σειρά είναι ακόμα διαθέσιμο στο στρατόπεδο του. Επιπλέον, ο Brand Ambassador δεν μπορεί να αγοράζει, από μόνη της ή μέσω τρίτων, περισσότερα προϊόντα από όσα μπορεί ευλόγως να καταναλώσει εντός ενός μηνός.

(18) Η Brand Ambassador θα αναφέρει τον τόπο, το χρόνο και το περιεχόμενο των εκδηλώσεων προβολής που απευθύνονται στο ευρύ κοινό, σε εύθετο χρόνο πριν από τη δημοσίευση της πρόσκλησης της VERWAY διαχείρισης σε οποιαδήποτε παρέχεται από το σύστημα VERWAY Οργάνωση Εκδηλώσεων. Η VERWAY μπορεί να ζητήσει αλλαγές ή παραίτηση από την εκδήλωση, εφόσον είναι απαραίτητο προς όφελος της Εταιρείας και της οργάνωσης διανομής της VERWAY και των μελών της.

(19) Η χρήση τηλεφωνικών αριθμών που καταβάλλονται για την εμπορία της επιχείρησης ή των προϊόντων της VERWAY δεν επιτρέπεται.

(20) Η Brand Ambassador δεσμεύεται να VERWAY έγκαιρα και με ειλικρίνεια για τις παραβιάσεις των κανόνων από τις προϋποθέσεις γενικής χρήσης Μάρκα πρέσβη και τις κατευθυντήριες γραμμές της συμπεριφοράς VERWAY και όλες τις άλλες διατάξεις της εταιρίας να κοινοποιήσει.».

Άρθρο 8 Μη ανταγωνισμός / Δημοπρασία

(1) Ο Brand Ambassador εξουσιοδοτείται να διανέμει προϊόντα ή / και υπηρεσίες για άλλες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών μάρκετινγκ, εταιρειών διανομής μερών ή άλλων εταιρειών άμεσης πώλησης, ακόμη και αν αυτοί είναι ανταγωνιστές.

(2) Παρά την άδεια που διατυπώνεται στην παράγραφο 1, ο Brand Ambassador δεν επιτρέπεται να διανείμει προϊόντα ή υπηρεσίες άλλων εταιρειών σε άλλους πρεσβευτές της Verwei Bank.

(3) Αν ο Brand Ambassador δίκτυο και μάρκετινγκ της εταιρείας, οι διανομείς κόμμα ή άλλη εταιρεία απευθείας πωλήσεων εργάζεται επίσης για αρκετές εταιρείες, που έχει δεσμευτεί να κάνει κάθε δραστηριότητα (μαζί με το αντίστοιχο δίκτυό του) έτσι ώστε να μην συνδυάζονται ή αναμιγνύονται με την εργασία του, για την η άλλη εταιρεία συμβαίνει. Ειδικότερα, o Brand Ambassador δεν μπορούν να προσφερθούν ταυτόχρονα στον ίδιο χώρο ή στο άμεσο περιβάλλον ή στην ίδια ιστοσελίδα, σελίδα στο Facebook, άλλη πλατφόρμα social media ή διαδικτυακή πλατφόρμα εκτός από τα προϊόντα VERWAY.

(4) Επιπλέον, απαγορεύεται ο Brand Ambassador. να προσελκύσει και άλλους Brand Ambassador VERWAY για τη διανομή άλλων προϊόντων.

(5) Η Brand Ambassador, είναι επίσης απαγορεύεται να παραβιάζουν τη σύναψη της σύμβασης Brand Ambassador ενάντια σε άλλους πρεσβευτές της μάρκας ή άλλες συμβάσεις πώλησης που έχει συνάψει με άλλες εταιρείες και να αναπτύξουν τις ρήτρες ούτε το αποτέλεσμά τους.

Άρθρο 9 Τελικές διατάξεις

Ο Brand Ambassador έχει απόλυτη μυστικότητα για τα επιχειρηματικά και εμπορικά μυστικά της VERWAY και τη δομή της. Για τις επιχειρήσεις και τα εμπορικά μυστικά, ιδίως η παροχή πληροφοριών για τις δραστηριότητες downline καθώς και η γενεαλογία downline και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν, η φωτιά είναι πρέσβης, των πελατών και των δεδομένων συνεργάτη της σύμβασης, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις επιχειρήσεις της VERWAY και συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών και άλλων Προμηθευτές και προμηθευτές. Αυτή η δέσμευση συνεχίζεται και μετά τη λήξη της σύμβασης του Brand Ambassador.

Άρθρο 10 προστασια τμηματος πολλαπλων / χωρις εδαφικη προστασια

(1) ότι η δραστική Brand Ambassador για να κερδίσει ένα νέο Brand Ambassador για πρώτη φορά για τη διανομή των προϊόντων της VERWAY, ο νέος Brand Ambassador στη δομή του, σύμφωνα με το σχέδιο σταδιοδρομίας και με την προϋπόθεση να υπάρχει προτιμήσεις τοποθέτηση ανατεθεί (προστασία Brand Ambassador ) είναι η ημερομηνία και η ώρα παραλαβής της αίτησης εγγραφής του νέου Brand Ambassador στο VERWAY ισχύουν για την κατανομή. Δεν είναι δυνατή η αλλαγή της "θέσης τοποθέτησης" ενός άμεσα ή έμμεσα χρηματοδοτούμενου εταίρου.

(2) VERWAY δικαιούται να διαγράψετε όλες τις προσωπικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του διαφημιζόμενου Brand Ambassadors από το σύστημά τους, όταν η διαφήμιση ταχυδρομείου, επιστολή ή e-mails «στρεβλή» με τις θεωρήσεις, «πέθανε», «δεν έγιναν δεκτές» , "Άγνωστο" ή παρόμοιο να επιστραφεί και η νέα Brand Ambassador προσληφθεί ή ο χορηγός δεν διορθωθεί τα λανθασμένα στοιχεία των νεοπροσληφθέντων Brand Ambassadors μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα 14 ημερών. Εάν η VERWAY επωμίζεται δαπάνες για ανεπανόρθωτες διαφημιστικές αποστολές και δέματα, δικαιούται να ζητήσει την επιστροφή των εξόδων, εκτός αν η εσφαλμένη παράδοση έγινε χωρίς πταίσμα.

(3) Επιπλέον, απαγορεύεται η συγχρηματοδότηση μεταξύ γραμμών και η προσπάθεια να γίνει κάτι τέτοιο εντός της επιχείρησης. Εγκάρσια γραμμή χορηγία σημαίνει την απόκτηση ενός φυσικού προσώπου ή εταιρεία ή μια συνεργασία που είναι ήδη Brand Ambassador σε VERWAY σε άλλο τμήμα πωλήσεων ή είχαν σύμβαση Brand Ambassador μέσα στους τελευταίους 12 μήνες. Επίσης απαγορεύεται να χρησιμοποιούν το όνομα του συζύγου, συγγενείς, εμπορικές επωνυμίες, επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς, την εμπιστοσύνη εταιρείες ή άλλα τρίτα μέρη να παρακάμψουν αυτή τη διάταξη.

(4) Απαγορεύεται η χειραγώγηση του μπόνους. Αυτές περιλαμβάνουν κυρίως χορηγία του Brand Ambassadors που πραγματικά VERWAY των επιχειρήσεων δεν ασκεί (τα λεγόμενα. Stooges), καθώς και ανοικτή ή συγκεκαλυμμένη πολλαπλών εγγραφών, όπου αυτό απαγορεύεται. Επίσης, απαγορεύεται η χρήση του ονόματος του συζύγου, των συγγενών, των εμπορικών επωνυμιών, των εταιρειών, των εταιρικών σχέσεων, των εταιρειών εμπιστοσύνης ή άλλων τρίτων για την καταστρατήγηση αυτής της διάταξης. Απαγορεύεται επίσης να παρακινούνται τρίτοι να πωλούν ή να αγοράζουν προϊόντα προκειμένου να επιτύχουν καλύτερη θέση στο σχέδιο σταδιοδρομίας, να χειραγωγήσουν το μπόνους του ομίλου ή άλλως να επιφέρουν χειρισμό μπόνους.

(5) Ο Brand Ambassador δεν δικαιούται εδαφική προστασία.

Άρθρο 11 προειδοποίηση, συμβατική ποινή, αποζημίωση, αποζημίωση

(1) Σε μία πρώτη παραβίαση ρυθμίζονται στην Άρθρο 7 καθήκοντα της φωτιάς Πρέσβεις έγγραφη προειδοποίηση από την VERWAY ορίζοντας προθεσμία 10 ημερών για να διορθωθεί η παραβίαση λαμβάνει χώρα. Ο Brand Ambassador δεσμεύεται να αντικαταστήσει τα έξοδα όχλησης, ιδίως τα έξοδα δικηγόρου που έγιναν για την υπενθύμιση.

(2) Είναι ρητά δηλώνεται στην παράγραφο 16 σχετικά Άρθρο (2) αφού το VERWAY για την παραβίαση στην §§ 8, 9 και 10 (3) και (4), 18 (3) και 19 ελέγχονται καθήκοντα, καθώς και σε δικαιούται να λάβει μια πολύ σοβαρή παράβαση αυτών που ρυθμίζονται στην Άρθρο 7 υποχρεώσεις, κάθε άλλο εφαρμοστέο συμβατικές ή νομικό δικαίωμα δικαιούται, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς την έκτακτη ανακοίνωση, αλλά κατά την κρίση της, τα μέτρα σύμφωνα με την Άρθρο 11 (1) σε μια πρώτη παράβαση καθήκοντος. ρυθμίζεται ανεξάρτητα από το στην Άρθρο 16 παράγραφος (2) άμεση έκτακτη λήξη δικαίωμα έχει VERWAY το δικαίωμα να μιλήσει σε μεμονωμένες περιπτώσεις, όταν την είσοδο σε μία από τις παραπάνω παράβασης καθήκοντος, σύμφωνα με την κρίση τους, πριν λέγοντας ότι η έκτακτη λήξη της προειδοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο (1) με μια μικρότερη περίοδο θεραπείας ,

(3) Αν υπάρχει το ίδιο ή και πάλι μετά από το όριο της περιόδου προειδοποίησης θεραπεία η ίδια πυρήνα παράβασης ή την είχε προειδοποιήσει ασυμβατότητα δεν επηρεάζεται, να ακολουθείται αμέσως από μια ερώτηση, κατά την κρίση της VERWAY και σε περίπτωση διαφωνίας από το αρμόδιο δικαστήριο για να δοκιμαστεί ποινή λόγω , Η επιβολή της συμβατικής κύρωσης συνεπάγεται επίσης πρόσθετα δικαστικά τέλη, τα οποία ο Πρέσβης της Μάρκας υποχρεούται να αντικαταστήσει.

(4) Η Brand Ambassador είναι επίσης υπεύθυνος, ανεξάρτητα από το καταπέσει ποινής για όλες τις ζημιές που προκαλούνται από παράβαση καθήκοντος VERWAY του Brand Ambassadors, εκτός από τον Brand Ambassador για την παραβίαση δεν είναι υπεύθυνη.

(5) Η Brand Ambassador είναι VERWAY, σε περίπτωση απαίτησης από τρίτο για παραβίαση της συμφωνίας-καλύπτονται υποχρεώσεις ή οποιαδήποτε άλλη παραβίαση των Brand Ambassadors του εφαρμοστέου δικαίου, για το πρώτο αίτημα της VERWAY της ευθύνης. Συγκεκριμένα, ο Πρεσβευτής της Brand αναλαμβάνει να αναλάβει όλα τα έξοδα, ιδίως τα δικαστικά έξοδα, τα δικαστικά έξοδα και τις αποζημιώσεις που βαρύνουν την VERWAY στο πλαίσιο αυτό.

Άρθρο 12 Προσαρμογή των τιμών και των προμηθειών

VERWAY αποθέματα, ιδίως όσον αφορά τις αλλαγές στις συνθήκες της αγοράς ή / και τη δομή αδειοδότησης, να τροποποιηθούν τα ποσά που οφείλουν οι τιμές Brand Ambassador ή τις υπηρεσίες που σχετίζονται Επιτροπή συμμερίζεται το σχέδιο σταδιοδρομίας ή τέλη χρήσης κατά την έναρξη μιας νέας περιόδου χρέωσης. Η αλλαγή θα ειδοποιήσει την VERWAY στον Brand Ambassador εντός εύλογου χρονικού διαστήματος πριν από την αλλαγή. Οι αυξήσεις των τιμών κατά περισσότερο από 5% ή οι αλλαγές στο σχέδιο σταδιοδρομίας σε βάρος του Brand Ambassador δίνουν στον Brand Ambassadorτο δικαίωμα να αντιταχθεί στην αλλαγή. ότι δεν έχει αντίρρηση για τις τροποποιημένες συνθήκες μέσα σε ένα μήνα από την ανακοίνωση, θα είναι μέρος της σύμβασης. Οι αλλαγές που είναι γνωστές κατά τη σύναψη της σύμβασης του Brand Ambassador δεν υπόκεινται σε ειδοποίηση και δεν αποτελούν δικαίωμα αντίρρησης του Brand Ambassador. Σε περίπτωση αντίρρησης, η VERWAY μπορεί να καταγγείλει τη Συμφωνία τη στιγμή της έναρξης ισχύος των τροποποιημένων ή συμπληρωμένων Όρων και Προϋποθέσεων.

Άρθρο 13 Διαφημιστικό υλικό, οφέλη

Όλα τα δωρεάν διαφημιστικά και άλλα προνόμια της VERWAY μπορούν να ανακληθούν ανά πάσα στιγμή με μελλοντικό αποτέλεσμα.

Άρθρο 14 αμοιβες, επιτροπες και χρηματοδοτηση

(1) Σε αντάλλαγμα για μια επιτυχημένη διαμεσολάβηση και τις δραστηριότητές της, η Brand Ambassador θα λάβουν κατά τη συμπλήρωση των απαιτούμενων προμηθειών προσόντα και οποιεσδήποτε άλλες πληρωμές που προκύπτουν καθώς και τον αντίστοιχο απαιτούμενα προσόντα από το σχέδιο σταδιοδρομίας VERWAY. Όλες οι αξιώσεις προμηθειών προκύπτουν από το τρέχον σχέδιο σταδιοδρομίας, το οποίο ο Πρέσβης Μάρκας μπορεί να καλέσει στο back office του και το οποίο μπορεί να προβληθεί στο back office. Η καταβολή του τέλους καλύπτει όλες τις δαπάνες του Brand Ambassador για τη συντήρηση και την εκτέλεση της επιχείρησής του, εκτός αντίθετης σύμβασης.

(2) Μια επιτυχημένη διαμεσολάβηση με την έννοια της (1) της παρούσας σύμβασης δίνεται μόνο εάν η συμβατική σχέση μεταξύ του πελάτη VERWAY τίθεται σε ισχύ και ο πελάτης δεν απέσυρε το αίτημά του να συνάψει σύμβαση, ιδίως τις διατάξεις για τις εξ αποστάσεως πωλήσεις ή την επιχείρηση θυγατρικών. Επιπλέον, αξίωση αποζημίωσης προκύπτει μόνο όταν η πληρωμή πιστώθηκε από τον πελάτη στο λογαριασμό της VERWAY και πληρούνται όλες οι άλλες προϋποθέσεις πληρωμής.

(3) Η απαίτηση προμήθειας δεν προκύπτει ιδίως εάν
α.) ο πελάτης κάνει χρήση του δικαιώματός του υπαναχώρησης,
β.) η σύμβαση αμφισβητείται νομικά από τον πελάτη,
γ.) η εντολή του πελάτη έχει παραβιαστεί παράνομα,
δ.) Η VERWAY αρνείται να αποδεχθεί τη σύμβαση,
ε.) υποβάλλονται ελλιπείς παραγγελίες πελατών.
Επιπλέον, σε περιπτώσεις δόλιας προσλήψεων, είτε από παράνομες ή καταχρηστικές ενέργειες του πελάτη, οι πρεσβευτές της μάρκας ή οι αντιπρόσωποί της δεν έχει αποτελέσματα επιτροπή.

(4) VERWAY διατηρεί το δικαίωμα να κάνει τον Brand Ambassador πριν από την πρώτη πληρωμή των προμηθειών για να αποδείξει την ταυτότητα ή εταιρείες ή συμπράξεις του ότι ο εν ενεργεία άτομο / s ανεβάζοντας ένα αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας, διαβατήριο ή άδεια οδήγησης στο back office της VERWAY , Για επιχειρήσεις ή προσωπικές εταιρείες ή εγγεγραμμένου επαγγελματία να VERWAY διατηρεί επίσης ένα αντίγραφο του τρέχοντος πιστοποιητικού εγγραφής πριν (όχι παλαιότερη από ένα μήνα).

(5) Ο Brand Ambassador αρχικά λειτουργεί ως επιχειρηματίας μικρής επιχείρησης στο VERWAY. Θα ενημερώσει με κοινοποίηση αριθμό φορολογικού και υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. της VERWAY αμέσως όταν επέλεξαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης να πληρώσει φόρο επί των πωλήσεων (ΦΠΑ) ή υπερβαίνει τα μικρά όρια επιχειρήσεων. Διευκρινίζεται ρητά ότι η VERWAY θα συμμετάσχει στη διαδικασία αντίστροφης επιβάρυνσης για τους σκοπούς του ΦΠΑ.

(6) αναθέτει τη φωτιά οι Πρεσβευτές πιστώνονται σε καθημερινή eWallet και η φωτιά Πρέσβης μπορεί να είναι το οφειλόμενο υπόλοιπο δικαίωμα υπαναχώρησης του πελάτη μετά τον 21ο αιώνα. Σε οποιαδήποτε στιγμή από την αγορά των προϊόντων από τον πελάτη ανά πάσα στιγμή να πληρώσει στον τραπεζικό λογαριασμό του (ή να παραγγείλει νέα προϊόντα).

(7) Τα μέρη συμφωνούν ότι δεν υπάρχουν απαιτήσεις σε υψηλότερη από την παρούσα σύμβαση αποτελούν βασική προμήθεια ή μπορεί να υποστηριχθεί. Από την Επιτροπή όλες οι αξιώσεις από το VP ικανοποιημένοι, ιδίως έξοδα ταξιδίου, έξοδα, έξοδα γραφείου, τηλεφωνικά έξοδα ή άλλες δαπάνες για τη διαφήμιση υλικά, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες που σχετίζονται με τη σύμβαση. όλες οι υπηρεσίες των Brand Ambassador που συνδέονται με την καταβολή του τέλους σύμφωνα με το (1) επιπλέον καταβάλλονται, ιδίως για την παραγωγή και τη συντήρηση της φωτιάς Πρέσβη-απόθεμα, το ραβδί των πελατών καθώς και την προκύπτουσα μελλοντικές δυνατότητες της αγοράς και είναι κατασκευασμένα με την έννοια της προκαταβολής τους, έτσι ώστε να σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης με την οποία τα μέρη για οποιονδήποτε λόγο, καμία αξίωση αποζημίωσης ή / και αποζημίωση για κάθε νομικό λόγο που πρέπει να γίνουν από VERWAY. Αναφέρεται στο άρθρο 16 (5).

(8) Η VERWAY δικαιούται να διεκδικήσει δικαίωμα διατήρησης σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις. Επιπλέον, η VERWAY δικαιούται να διεκδικήσει δικαίωμα παρακράτησης για την καταβολή προμηθειών, εκτός εάν όλα τα έγγραφα που απαιτούνται βάσει της σύμβασης ή του νόμου είναι διαθέσιμα πριν από την αρχική πληρωμή. Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος διατήρησης των προμηθειών από την VERWAY, συμφωνείται ότι ο Πρέσβης της Μάρκας δεν δικαιούται κανένα ενδιαφέρον για την περίοδο διατήρησης της προμήθειας.

(9) Η VERWAY δικαιούται να συμψηφίζει το σύνολο ή μέρος των απαιτήσεων που μπορεί να έχει η VERWAY κατά του Brand Ambassador με τις αξιώσεις της Επιτροπής. Ο Brand Ambassador δικαιούται να συμψηφίσει αν οι ανταγω- νισμοί είναι αδιαφιλονίκητοι ή νομικά δεσμευτικοί.

(10) Οι εκχωρήσεις και οι δεσμεύσεις των απαιτήσεων του Brand Ambassador από τις συμβάσεις του Brand Ambassador αποκλείονται, εκτός εάν αποκλείεται ο υποχρεωτικός νόμος. Το βάρος της σύμβασης με δικαιώματα τρίτων δεν επιτρέπεται, εφόσον δεν αποκλείει τον υποχρεωτικό νόμο.

(11) Ο Brand Ambassador θα ελέγξει αμέσως τους λογαριασμούς που έχουν εκδοθεί και θα ειδοποιήσει αμέσως την VERWAY για τυχόν αντιρρήσεις. Όλες οι ισχυρισμοί της Επιτροπής που απορρέουν από το ισχύον σχέδιο καριέρα που ο Brand Ambassador μπορεί να καλέσει στο πίσω γραφείο του, και είναι ορατό στο back office καθένα .Fehlerhafte προμήθειες, μπόνους ή άλλες πληρωμές ανακοινώνονται VERWAY εντός 60 ημερών από την εσφαλμένη πληρωμής εγγράφως. Μετά από αυτό το διάστημα, οι προμήθειες, τα μπόνους ή άλλες πληρωμές θεωρούνται εγκεκριμένες.

(12) Οι προμήθειες καταβάλλονται μηνιαίως, με την επιφύλαξη των μεθόδων πληρωμής της VERWAY και των μεθόδων πληρωμής, κατόπιν ρητού αιτήματος του Brand Ambassador. Η VERWAY διατηρεί το δικαίωμα να μεταφέρει προμήθειες για τουλάχιστον € 50,00. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί το ελάχιστο ποσό ανάληψης, η Επιτροπή ζητεί να συνεχιστεί στο τρέξιμο σε VERWAY για λογαριασμό των επιχειρήσεων Brand Ambassador και καταβάλλεται τον επόμενο μήνα μετά την επίτευξη του ελάχιστου ποσού πληρωμής με την Brand Ambassador.

Άρθρο 15 Αποκλεισμός του Brand Ambassador

(1) Σε περίπτωση που ο Πρέσβης φωτιά δεν έχει εκπληρώσει εντός 30 ημερών από τη λήψη υπόψη του τις απαιτήσεις για την καταβολή της αμοιβής ή της προμήθειας πληρωμών ή άλλων πληρωμών, η ζητούμενη απόδειξη VERWAY είναι η προσωρινή φραγή της φωτιάς Πρέσβη στο σύστημα VERWAY μέχρι τη στιγμή την παροχή των απαραίτητων εγγράφων / εγγράφων. Η περίοδος αποκλεισμού δεν επιτρέπει την Brand Ambassador έκτακτης λύσης και δεν προκαλεί καμία επιστροφή των ήδη καταβληθέντων συσκευασίες εξοικείωσης, ή σε οποιαδήποτε αξίωση αποζημίωσης, εκτός από το μπλοκάρισμα Brand Ambassador δεν είναι υπεύθυνη.

(2) Για κάθε περίπτωση υπενθύμισης των μη παραδοθέντων εγγράφων σ. κατά την έννοια της παραγράφου (1) μετά την κήρυξη της αναστολής, η VERWAY δικαιούται να επιστρέψει τα αναγκαία έξοδα για την υπενθύμιση αυτή.

(3) Τα τέλη και προκαταβολές προμήθεια ή άλλες πληρωμές που δεν μπορούν να πληρωθούν λόγω των προαναφερθέντων λόγων, κράτηση μέσω VERWAY ως διατάξεις μη τοκοφόρα και λήγει το αργότερο στις εκ του νόμου προθεσμίες παραγραφής.

(4) Ανεξαρτήτως των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο (1), η VERWAY διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού για καλό σκοπό. VERWAY διατηρεί ιδιαίτερα το δικαίωμα να εμποδίσει την πρόσβαση των Brand Ambassadors στο back office και άλλο σύστημα VERWAY χωρίς προειδοποίηση, αν το Brand Ambassador ενάντια στις §§ 7-9 και Άρθρο 10 παράγραφοι 3 και υποχρεώσεων που αναφέρονται στο 4, ή ενάντια σε άλλους εφαρμοστέο δίκαιο. Η αναστολή θα διατηρηθεί μέχρι την κατάργηση της παράβασης καθήκοντος σε αντίστοιχη προειδοποίηση από την VERWAY. Εάν πρόκειται για σοβαρή παράβαση καθήκοντος, η οποία οδηγεί στην έκτακτη καταγγελία της συμβατικής σχέσης, το τεμάχιο παραμένει μόνιμο.

Άρθρο 16 διαρκεια της συμβασης, λυση της συμβασης

(1) Η σύμβαση του Brand Ambassador συμφωνείται επ 'αόριστον και μπορεί να τερματιστεί από οποιοδήποτε από τα δύο μέρη με προειδοποίηση δύο εβδομάδων μέχρι το τέλος του μήνα.

(2) Ανεξάρτητα από τον λόγο τερματισμού της παραγράφου (1), και τα δύο μέρη έχουν το δικαίωμα να τερματίσουν εξαιρετικά τη Συμφωνία Brand Ambassador για σοβαρούς λόγους. Ένας σημαντικός λόγος για τον τερματισμό μιας κλήσης από VERWAY περαιτέρω αποτελεί παραβίαση μιας από τις ελεγχόμενες στην Άρθρο 7 καθήκοντα με τα οποία μια Brand Ambassador διάθεσή του υποχρεωτική σύμφωνα με την Άρθρο 11 εδάφιο (1) δεν κάνει ή αργότερα, μετά την αφαίρεση της παράβασης για την Ώρα για την ίδια ή παρόμοια παράβαση. Σε μια παραβίαση στις §§ 8, 9 και 10 (3) και (4), 18 (2) ή 19 ρυθμιζόμενη καθήκοντα, καθώς και σε μια πολύ σοβαρή παράβαση Άρθρο 7 ή άλλες ισχύουσες συμβατικές ή νομικό δικαίωμα είναι VERWAY δικαιούται χωρίς προειδοποίηση για έκτακτη καταγγελία. Επιπλέον, ένα εξαιρετικό λόγο για καταγγελία για κάθε κόμμα είναι κατά τη διαδικασία αφερεγγυότητας κατά του άλλου μέρους άνοιξε, ή το άνοιγμα απορρίφθηκε λόγω έλλειψης περιουσιακών στοιχείων, ή το άλλο μέρος είναι διαφορετικά σε πτώχευση, ή έχει υποβάλει υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την αδυναμία να πληρώσει ως μέρος του αποκλεισμού. Το δικαίωμα έκτακτης καταγγελίας υφίσταται με την επιφύλαξη περαιτέρω απαιτήσεων.

(3) VERWAY πρέπει επίσης να καταγγείλει τη σύμβαση Brand Ambassador εξαιρετικά το δικαίωμα, εφ 'όσον ο Brand Ambassador δεν έχει γίνει μέσα σε 6 μήνες μετά την εγγραφή στις απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με την Άρθρο 14 (4) ή ο Brand Ambassador για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο είναι ανενεργό για 6 μήνες. Ωστόσο VERWAY έχει 15 ημέρες πριν Aussprecher η έκτακτη καταγγελία της Brand Ambassador Email ανακοινώσει (με το αποθηκευμένο στη διεύθυνση του συστήματος e-mail) ή στο back office της επικείμενης εξαφάνισης, έτσι ώστε ο Brand Ambassador έχει τη δυνατότητα μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα 15 ημέρες για να καλύψουν τις απαιτούμενες ενέργειες.

(4) Επιπλέον VERWAY το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση Brand Ambassador εξαιρετικά αν ο Brand Ambassador δεν καταβάλλει το ετήσιο τέλος άδειας χρήσης και συντήρησης κατά την έννοια της Άρθρο 6 (2) στα δεξιά, όπου VERWAY με το κατάλληλο Επιτροπή σταθμίζει τα τέλη αδείας και συντήρησης Η έννοια της Άρθρο 6 (2) αφαιρείται άμεσα από αυτή την πίστωση. Ωστόσο VERWAY τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την έκτακτη καταγγελία της, σύμφωνα Brand Ambassador με τις ρήτρες 1 και 2 μέσω e-mail ανακοινώνοντας (με το αποθηκευμένο στη διεύθυνση του συστήματος e-mail) ή στο back office της επικείμενης εξαφάνισης, έτσι ώστε η Brand Ambassador του Δυνατότητα πραγματοποίησης των απαιτούμενων ενεργειών εντός της περιόδου των 15 ημερών.

(5) Μετά τη λήξη της σύμβασης ανανέωση της σύμβασης μπορεί να υπόκεινται σε διαφορετικούς ξεχωριστή γραπτή κανόνες μόνο μετά από μια περίοδο τουλάχιστον 12 μηνών.

(6) Με την καταγγελία της σύμβασης, ο Brand Ambassador δεν δικαιούται πλέον προμήθεια. Αυτό δεν ισχύει για συμβάσεις που έχουν ήδη διεκπεραιωθεί με επιτυχία αυτή τη στιγμή. Το δικαίωμα στις επιτροπές αυτές παραμένει ανεπηρέαστο. Επίσης αντιπροσωπεύει τον Πρέσβη φωτιά με την καταγγελία της σύμβασης δεν εμπορικού αντιπροσώπου για αποζημίωση, δεδομένου ότι ο Πρέσβης φωτιά, σύμφωνα με την Άρθρο 4 (1) δεν είναι ένας εμπορικός αντιπρόσωπος σύμφωνα με τον Εμπορικό Κώδικα.

(7) Οι απολήξεις γίνονται δεκτές μόνο σε γραπτή μορφή, αλλά με ένα κατάλληλο ειδοποίηση δεν μπορεί, σύμφωνα με το (2), καθώς και σε έκτακτη τερματισμού σύμφωνα με (3) και (4) επίσης να λάβει χώρα μέσω e-mail.

(8) Αν ένας Brand Ambassador παρέχει συγχρόνως και άλλες υπηρεσίες της VERWAY, οι οποίες είναι ανεξάρτητες από τη σύμβαση του Brand Ambassador, όπως η χρήση κατά την έννοια της Άρθρο 6 (2) ή τη μόνιμη αγορά αγαθών υποστήριξε, τα οφέλη αυτά παραμένουν κατά τη λήξη της Συνθήκης Brand Ambassador άθικτα σε ισχύ, εκτός εάν ο Brand Ambassador ζήτησε συγκεκριμένα την απόλυση και τον τερματισμό τους. Εάν ο Brand Ambassador εξακολουθεί να λαμβάνει υπηρεσίες από τη VERWAY μετά τη λήξη της σύμβασης, θα λειτουργεί ως κανονικός πελάτης.

Άρθρο 17 υποχρεωσεις προστασιας δεδομενων των πρεσβετικων πολιτων

Ο Brand Ambassador απαγορεύεται να αποκαλύψει, να αποθηκεύσει ή να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά ή τα ειδικά δεδομένα του τελικού χρήστη σχετικά με τα συμβατικά δικαιώματα ή / και προδιαγραφές σε τρίτους.

Άρθρο 18 Μεταβίβαση της επιχείρησης / δομή / θάνατος του Brand Ambassador

(1) Η VERWAY μπορεί να μεταβιβάσει οποιαδήποτε ή μέρος της δραστηριότητάς της ή οποιοδήποτε από τα περιουσιακά της στοιχεία σε τρίτους ανά πάσα στιγμή, υπό την προϋπόθεση ότι ο αγοραστής συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία.

(2) Εάν ένα νέο καταχωρηθεί ως Brand Ambassador εταιρεία ή συνεταιρισμός θα προσθέσει ένα νέο συνεργάτη, αυτό είναι δυνατό μέχρι την υποβολή των λογαριασμών του 20% των μετοχών, υπό την προϋπόθεση ότι οι / τα προηγούμενα / s μετόχους που έχουν ζητήσει τη συμβατική συνεργασία παραμένουν επίσης οι μέτοχοι , Υπό την προϋπόθεση ότι θα εξαλείψει έναν μέτοχο των εγγεγραμμένων ως Brand Ambassador εταιρεία ή συνεταιρισμός ή τις μετοχές ενός ή περισσοτέρων μετόχων που ανέρχονται σε περισσότερο από το 20% που πρέπει να διαβιβάζονται σε τρίτους, αυτήν την ενέργεια σε γραπτή αίτηση, συνοδευόμενη ενδεχομένως από την αντίστοιχη συμβολαιογραφική πράξη και Η συμμόρφωση με τους όρους της παρούσας συμφωνίας επιτρέπεται μόνο μετά από προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση, η οποία είναι αποκλειστική κρίση της VERWAY. Η VERWAY χρεώνει τέλος διαχείρισης ύψους € 25,00 για την επεξεργασία της παραπάνω αίτησης. Εάν η απαίτηση αυτή δεν τηρηθεί, η VERWAY διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση της εταιρίας ή της εταιρικής σχέσης που έχει καταχωρηθεί ως Brand Ambassador.

(3) Η Brand Ambassador είναι να μεταφέρει τη δομή των πωλήσεων της με την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της VERWAY και την αγορά και / ή σύμβαση μεταφοράς με τον τρίτο, καθώς και την παρουσίαση του Brand Ambassador-απαίτηση από το τρίτο μέρος το δικαίωμα να VERWAY εκτός VERWAY τίτλο από αυτήν Δικαίωμα πρώτης άρνησης. Η μεταφορά της δομής της διανομής είναι δυνατή μόνο σε άτομα που βρίσκονται κατά τη στιγμή της μετάδοσης δεν είναι Brand Ambassador σε VERWAY, δεν ήταν κατά τους τελευταίους 12 μήνες και δεν έχουν καταγγελθεί ως Brand Ambassador για τους τελευταίους 18 μήνες από εξαιρετικά VERWAY. Ωστόσο, για τον όμιλο Ambassadore της VERWAY, δεν επιτρέπεται η μεταφορά ή η αγορά δομής διανομής. Η συγκατάθεση της VERWAY, ακόμη και αν δεν κάνει χρήση του δικαιώματός της πρώτης άρνησης, είναι διαφορετικά στην ελεύθερη επιχειρηματική της διακριτική ευχέρεια. Ο Brand Ambassador οφείλει να ειδοποιήσει γραπτώς τη VERWAY σχετικά με τη σκοπούμενη μεταβίβαση της δομής διανομής της. Η VERWAY έχει ένα μήνα από την παραλαβή της γραπτής ειδοποίησης για να ασκήσει το δικαίωμά της πρώτης άρνησης. Εάν αυτό δεν συμβεί, η μεταφορά επιτρέπεται μετά από συμφωνία από την VERWAY. Μια πώληση είναι δυνατή μόνο στην αδιάσπαστη σχέση. Για τον τερματισμό χωρίς προειδοποίηση ή παραβίασης των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων, ο νόμος της Brand Ambassadors για την πώληση της δικής της οργάνωσης πωλήσεων παραλείπεται, καθώς και στην περίπτωση που η πώληση Brand Ambassador VERWAY εξακολουθεί να χρωστάει χρήματα. Εφόσον ο Brand Ambassador είναι εταιρεία ή εταιρική σχέση, η μεταφορά της δομής διανομής επιτρέπεται μόνο σύμφωνα με τις περαιτέρω απαιτήσεις της παρούσας σύμβασης.

(4) Η σύμβαση του Brand Ambassador λήγει το αργότερο με το θάνατο του Brand Ambassador. Η σύμβαση του Brand Ambassador μπορεί να κληρονομείται σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις. Με το / τα κληρονόμοι νέα σύμβαση Brand Ambassador πρέπει να γίνει μέσα σε έξι μήνες μετά το θάνατο έκλεισε, με την οποία αυτός / αυτή εισέρχεται / εισέλθουν στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του διαθέτη. Εκτός και αν ο κληρονόμος ή οι κληρονόμοι έχει ήδη καταχωρηθεί ως φυσικό πρόσωπο VERWAY ως Brand Ambassador, έχει, δεδομένου ότι το πιο φυσικό πρόσωπο μπορεί να ανατεθεί μόνο μια θέση στο σχέδιο μάρκετινγκ, ο κληρονόμος να εγκαταλείψει την προηγούμενη θέση του στη δομή των πωλήσεων των VERWAY ή αν οι συνθήκες της Άρθρο 18 (3) υπάρχουν, θα πρέπει να είναι μία από τις μελλοντικές δομές των πωλήσεων, σύμφωνα με την Άρθρο 18 (3) μεταφέρεται σε τρίτο ή παραιτηθεί, εάν η μετάδοση δεν είναι δυνατή. Ο θάνατος πρέπει να αποδειχθεί με πιστοποιητικό θανάτου. Εάν υπάρχει μαρτυρία της κληρονομίας της σύμβασης του Brand Ambassador, πρέπει να παρασχεθεί ένα συμβολαιογραφικό αντίγραφο της διαθήκης. Μετά την αχρησιμοποίητη λήξη της εξάμηνης περιόδου, όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση μεταβιβάζονται στη VERWAY. Κατ 'εξαίρεση, η προθεσμία των έξι μηνών μπορεί να παραταθεί κατά ένα εύλογο χρονικό αν είναι δυσανάλογα μικρή για / τους κληρονόμους σε μεμονωμένες περιπτώσεις.

(5) Στην περίπτωση που ένας Brand Ambassador επιθυμεί να ασκήσει με διαφορετικό όνομα, από μια εταιρεία, εταιρική σχέση, όπως ένα ζευγάρι, όπως καταχωρημένης συμβίωσης ή άλλη εγκατάσταση στο μέλλον με διαφορετική δραστηριότητα όνομα στο μέλλον, αυτό είναι δυνατό μόνο κατόπιν αιτήματος στο Η VERWAY δικαιούται, κατά την κρίση της, να απορρίψει την αίτηση.

Άρθρο 19 διαχωρισμός / διάλυση

Σε περίπτωση που κάποιος σαν ένα παντρεμένο ζευγάρι / καταχωρημένης συμβίωσης, εταιρεία ή συνεταιρισμός καταχωρηθεί Brand Ambassador εταιρεία του περατωθεί στο εσωτερικό, το οποίο ισχύει και μετά τον διαχωρισμό, διάλυση ή άλλες τερματισμό μιας από τις προαναφερθείσες εταιρείες, μόνο ένας Brand Ambassador παραμένει η θέση πρέσβη. Ποια διαστάσει συζύγου / μέλη / μετόχους πρέπει να συμφωνήσουν στο εσωτερικό της, με την οποία η συμβατική συνεργασία θα συνεχιστεί / n σύζυγο / μέλος / σύντροφο και αυτό υπογράφεται VERWAY από τα δύο μέρη και συμβολαιογραφική γραπτή ειδοποίηση ή οθόνη, υποβάλλοντας μια δικαστική απόφαση. Σε περίπτωση που μια εσωτερική διαμάχη σχετικά με τις συνέπειες του χωρισμού, διαζυγίου, διάλυση ή άλλες τερματισμού σε σχέση με τη συμβατική συνεργασία με VERWAY να VERWAY διατηρεί το δικαίωμα έκτακτης καταγγελίας, αν η διαφορά με την παραμέληση των καθηκόντων του Brand Ambassadors να παραβίαση των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων, παραβίαση του εφαρμοστέου δικαίου ή αδικαιολόγητη επιβάρυνση για την κατώτερη ή ανώτερη γραμμή.

Άρθρο 20 Συγκατάθεση για τη χρήση θέσεων κοινωνικών μέσων, φωτογραφικού και οπτικοακουστικού υλικού, χρήση αρχείων υλικού και παρουσιάσεων

(1) Η Brand Ambassador χορηγείται VERWAY δωρεάν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει φωτογραφικό ή / και οπτικοακουστικό υλικό, καθώς και την εκάστοτε εταιρεία διέσεις ή παρόμοιες θέσεις μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το καθ 'ομοίωσιν, φωνητικές εγγραφές και τις δηλώσεις του και αποσπάσματα από αυτόν υπό την ιδιότητά του ως Brand Ambassador να συλλάβει ή να χρησιμοποιείτε. Συναφώς, η Brand Ambassador συμφωνεί με την υποβολή του Brand Ambassador εφαρμογή και την κατανόηση αυτού του γενικούς όρους ανάδοχος ρητά σε μια δημοσίευση, χρήση, αντιγραφή και τροποποίηση της εισαγωγικά, ηχογραφήσεις του ή αρχεία διέσεις ή άλλες κοινωνικές θέσεις των μέσων ενημέρωσης, ένα.

(2) Δεν επιτρέπεται να το Brand Ambassador, με σκοπό την πώληση, καθώς και για την προσωπική ή επαγγελματική χρήση ήχου, βίντεο ή άλλα αρχεία των γεγονότων που χρηματοδοτείται από VERWAY, καθώς και τηλεφωνικές κλήσεις, ομιλίες και συναντήσεις, να προσαρμόσετε. A Brand Ambassador μπορεί επίσης χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της VERWAY δεν ήχου ή βίντεο παρουσιάσεις ή αρχεία VERWAY εκδηλώσεις, ομιλίες, κλήσεις συνδιάσκεψης ή συσκέψεις για την καταγραφή, κάνει ή κατάρτιση.

Άρθρο 21 Προστασία δεδομένων

(1) Παρακάτω είναι η πολιτική απορρήτου της VERWAY.

(2) Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας ανώνυμα, σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα πρόσβασης έστειλε πρόγραμμα περιήγησης της στο Internet, αν και από προεπιλογή τα ακόλουθα δεδομένα στο web server μας: την ημερομηνία και την ώρα της πρόσβασης, η διεύθυνση του αποστολέα IP, ο πόρος που ζητήθηκε, η μέθοδος HTTP και η HTTP User-Agent header. Ωστόσο, ο διακομιστής ιστού αποθηκεύει αυτά τα δεδομένα ξεχωριστά από άλλα δεδομένα και δεν είναι δυνατόν να εκχωρήσουμε αυτά τα δεδομένα σε ένα συγκεκριμένο άτομο. Μετά από ανώνυμη αξιολόγηση για στατιστικούς σκοπούς, τα δεδομένα αυτά θα διαγραφούν αμέσως.

(3) Η VERWAY χρησιμοποιεί cookies για να μπορεί να εκχωρεί ερωτήσεις και απαιτήσεις του υποψήφιου πελάτη. Τα cookies επιτρέπουν στο VERWAY να μετρήσει τη συχνότητα των προβολών σελίδων και της γενικής πλοήγησης. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που είναι αποθηκευμένα στο σύστημα του υπολογιστή σας. Επισημαίνουμε ότι ορισμένα από αυτά τα cookies μεταφέρονται από το διακομιστή μας στο σύστημα του υπολογιστή σας, τα οποία είναι ως επί το πλείστον λεγόμενα "cookies session". Τα "cookies περιόδου σύνδεσης" χαρακτηρίζονται από το γεγονός ότι διαγράφονται αυτόματα από τον σκληρό σας δίσκο μετά το πέρας της περιόδου λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης. Άλλα cookie παραμένουν στο σύστημα του υπολογιστή σας και επιτρέψτε μας να αναγνωρίσουμε το σύστημα του υπολογιστή σας στην επόμενη επίσκεψή σας (τα λεγόμενα μόνιμα cookies). Φυσικά μπορείτε να αρνηθείτε τα cookies ανά πάσα στιγμή, αν το επιτρέπει ο browser σας. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι ορισμένα χαρακτηριστικά αυτού του δικτυακού τόπου δεν είναι ή μόνο εν μέρει μπορεί να χρησιμοποιηθεί εάν το πρόγραμμα περιήγησής σας είναι ρυθμισμένο να μην επιτρέπει cookies (ιστοσελίδα μας) θα γίνονται δεκτές.

(4) Το VERWAY χρησιμοποιεί το Google Analytics για να εκχωρήσει αιτήματα και αιτήματα από την προοπτική. Το Google Analytics χρησιμοποιεί τα λεγόμενα "cookies", αρχεία κειμένου που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας και επιτρέπουν την ανάλυση της χρήσης του ιστότοπου από εσάς. Οι πληροφορίες που παράγονται από το cookie σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) διαβιβάζονται και αποθηκεύονται από την Google σε διακομιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσει τη χρήση της ιστοσελίδας, τη σύνταξη εκθέσεων σχετικά με τη δραστηριότητα ιστοσελίδα για τους διαχειριστές της ιστοσελίδας και την παροχή άλλων με την ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες που σχετίζονται με internet. Η Google μπορεί επίσης να μεταβιβάσει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους, εφόσον απαιτείται από το νόμο ή εφόσον τρίτα μέρη επεξεργάζονται αυτά τα δεδομένα εξ ονόματος της Google. Η Google ποτέ δεν θα συνδέσει τη διεύθυνση IP με άλλα δεδομένα της Google. Μπορείτε να αποτρέψετε την εγκατάσταση των cookies, ρυθμίζοντας ανάλογα το λογισμικό του προγράμματος περιήγησης. Ωστόσο, παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σε αυτή την περίπτωση μπορεί να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις δυνατότητες αυτής της ιστοσελίδας στο μέγιστο βαθμό. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συναινείτε στην επεξεργασία δεδομένων από εσάς από την Google με τον τρόπο και για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω.

(5) Η VERWAY χρησιμοποιεί το λεγόμενο κοινωνικό plug-ins ( "plug-ins") από το κοινωνικό δίκτυο Facebook, το οποίο λειτουργεί από το Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ( "Facebook") λειτουργεί. Οι προσθήκες σημειώνονται με το λογότυπο Facebook ή την προσθήκη "Κοινωνικής προσθήκης του Facebook" ή "Social Plug-In Facebook". Μια επισκόπηση των προσθηκών Facebook και της εμφάνισής τους μπορείτε να βρείτε εδώ.
Εάν επισκέπτεστε μια σελίδα του ιστότοπού μας που περιέχει μια τέτοια προσθήκη, ο περιηγητής σας δημιουργεί μια άμεση σύνδεση με τους διακομιστές του Facebook. Το περιεχόμενο του plug-in μεταδίδεται από το Facebook απευθείας στο πρόγραμμα περιήγησής σας και ενσωματώνεται από αυτόν στον ιστότοπο.
Με την ενσωμάτωση της plugin Facebook λαμβάνει τις πληροφορίες που το πρόγραμμα περιήγησής σας έχει πρόσβαση στην αντίστοιχη σελίδα της ιστοσελίδας μας, ακόμα κι αν δεν έχετε λογαριασμό στο Facebook ή δεν είστε συνδεδεμένοι στο Facebook. Αυτές οι πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) μεταδίδονται από το πρόγραμμα περιήγησής σας απευθείας σε ένα διακομιστή Facebook στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί.
Εάν είστε συνδεδεμένοι στο Facebook, το Facebook μπορεί να αναθέσει την επίσκεψη στον ιστότοπό μας απευθείας στον λογαριασμό σας στο Facebook. Εάν αλληλεπιδράτε με τις προσθήκες, για παράδειγμα, πατήστε το κουμπί "Like" ή αφήστε ένα σχόλιο, οι αντίστοιχες πληροφορίες μεταδίδονται επίσης απευθείας σε ένα διακομιστή Facebook και αποθηκεύονται εκεί. Οι πληροφορίες θα δημοσιεύονται επίσης στο Facebook και θα εμφανίζονται στους φίλους σας στο Facebook.
Το Facebook μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για σκοπούς διαφήμισης, έρευνας αγοράς και εξατομικευμένων σελίδων στο Facebook. Για το σκοπό αυτό, το Facebook χρησιμοποιεί προφίλ χρήσης, ενδιαφέροντος και σχέσεων, π.χ. για τη χρήση της ιστοσελίδας μας σε σχέση με σας που εμφανίζεται στο Facebook διαφημίσεις αξιολογήσει, να ενημερώσει άλλους χρήστες του Facebook σχετικά με τις δραστηριότητές σας στην ιστοσελίδα μας και την παροχή άλλων χρήση του Facebook για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών.
Αν δεν θέλετε το Facebook να αναθέσει τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας μας στο λογαριασμό σας στο Facebook, πρέπει να αποσυνδεθείτε από το Facebook προτού επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας.
Ο σκοπός και το πεδίο της συλλογής δεδομένων και την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων από το Facebook, και τα δικαιώματά σας και τους τρόπους για την προστασία της ιδιωτικής ζωής σας, παρακαλούμε δείτε την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του Facebook.

(6) Σημείωση σχετικά με το κουμπί Google +1: Χρησιμοποιήστε το κουμπί Google +1 για να δημοσιεύσετε πληροφορίες σε όλο τον κόσμο. Το κουμπί Google + 1 θα σας παρέχει σε εσάς και σε άλλους χρήστες εξατομικευμένο περιεχόμενο από την Google και τους συνεργάτες μας. Η Google αποθηκεύει τόσο τις πληροφορίες που έχετε επισημάνει με +1 για ένα κομμάτι περιεχομένου όσο και πληροφορίες σχετικά με τη σελίδα που προβάλατε όταν κάνατε κλικ στο +1. Τα + 1 σας ενδέχεται να εμφανίζονται δίπλα στο όνομα του προφίλ σας και στη φωτογραφία σας στις υπηρεσίες Google, όπως τα αποτελέσματα αναζήτησης ή στο προφίλ σας Google ή αλλού σε ιστότοπους και διαφημίσεις στον ιστό. Η Google καταγράφει πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητά σας + 1 για να βελτιώσει τις υπηρεσίες της Google σε εσάς και σε άλλους. Για να χρησιμοποιήσετε το κουμπί Google + 1, χρειάζεστε ένα δημόσιο προφίλ Google που είναι ορατό σε όλο τον κόσμο και έχει τουλάχιστον το όνομα που έχει επιλεγεί για το προφίλ. Αυτό το όνομα θα χρησιμοποιηθεί σε όλες τις υπηρεσίες Google. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό το όνομα μπορεί επίσης να αντικαταστήσει ένα διαφορετικό όνομα που χρησιμοποιήσατε κατά την κοινή χρήση περιεχομένου μέσω του Λογαριασμού σας Google. Η ταυτότητα του προφίλ σας Google ενδέχεται να εμφανίζεται σε χρήστες που γνωρίζουν τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ή έχουν άλλες πληροφορίες αναγνώρισης από εσάς. Χρήση των συλλεγόμενων πληροφοριών: Εκτός από τις χρήσεις που περιγράφονται παραπάνω, οι πληροφορίες που παρέχετε θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική απορρήτου της Google. Η Google ενδέχεται να δημοσιεύει συνοπτικά στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη δραστηριότητα +1 των χρηστών ή να τα μοιράζεται με χρήστες και συνεργάτες, όπως εκδότες, διαφημιζόμενους ή συνεργαζόμενους ιστότοπους.

(7) Στις σελίδες των λειτουργιών VERWAY της υπηρεσίας Twitter περιλαμβάνονται. Αυτά τα χαρακτηριστικά παρέχονται από το Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, ΗΠΑ. Χρησιμοποιώντας το Twitter και τη λειτουργία "Re-Tweet", οι ιστότοποι που επισκέπτεστε συνδέονται με τον λογαριασμό σας στο Twitter και μοιράζονται με άλλους χρήστες. Αυτά τα δεδομένα μεταδίδονται επίσης στο Twitter. Επισημαίνουμε ότι ως πάροχος των σελίδων δεν γνωρίζουμε το περιεχόμενο των μεταφερόμενων δεδομένων και τη χρήση τους από το Twitter. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου του Twitter στη διεύθυνση. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις απορρήτου στο Twitter στις ρυθμίσεις λογαριασμού στη διεύθυνση.

(8) Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται μόνο εάν ο Πρέσβης της Μάρκας τους ειδοποιήσει οικειοθελώς κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παραγγελίας ή εγγραφής. VERWAY χρησιμοποιεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (για παράδειγμα, τον τίτλο, το όνομα, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός φαξ, μεταφορά δεδομένων), χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων αποκλειστικά και μόνο για την εκπλήρωση της σύμβασης.

(9) Για τους σκοπούς της εκτέλεσης των συμβάσεων, π.χ. είναι ο οικισμός ή η πληρωμή των προμηθειών, των προϊόντων και πληροφορίες μάρκετινγκ (για παράδειγμα, ενημερωτικά δελτία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) τα προσωπικά στοιχεία του Brand Ambassadors σε τρίτους, όπως διαβιβάζεται στη λογιστική υπηρεσία, στην τράπεζα πληρωμής ή στον προμηθευτή στο βαθμό που είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των προαναφερόμενων συμβατικών υποχρεώσεων. Με την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους εξόφλησης των συμφωνηθέντων τελών, τα δεδομένα του Ambassador για το εμπορικό σήμα θα διαγραφούν. Τα δεδομένα πρέπει να διατηρούνται για φορολογικούς ή εμπορικούς λόγους αποκλείονται μετά την ολοκλήρωση της σύμβασης, εκτός εάν ο Brand Ambassador δεν έχει ρητά συναινέσει για την περαιτέρω χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.

(10) Η Brand Ambassador, ανά πάσα στιγμή, χωρίς χρέωση, να ζητήσει πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα και την αλλαγή τους, κλείδωμα ή διαγραφή των δεδομένων του. Στο βαθμό που το Brand Ambassador θέλει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή τη διαγραφή, τον αποκλεισμό ή την τροποποίηση των πληροφοριών για τα ενδιαφερόμενα μέρη απαιτείται, υπάρχει υποστήριξη στο αναφέρεται στην Άρθρο 1 διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ταχυδρομική διεύθυνση που παρέχεται.

(11) Αυτή η Πολιτική Απορρήτου είναι διαθέσιμη για προβολή και ανάκτηση ανά πάσα στιγμή στον ιστότοπο VERWAY.

Άρθρο 22 αποποιηση ευθυνης

(1) VERWAY ευθύνεται μόνο για σκοπούς άλλους από από τραυματισμό της ζωής, το σώμα και την υγεία ζημιές που βασίζονται σε εκ προθέσεως ή βαρείας αμέλειας ή υπαίτιας παραβίασης ενός υλικού συμβατικής υποχρέωσης (π.χ. καταβολή της προμήθειας) από την VERWAY, τους υπαλλήλους της ή βοηθών εκπλήρωσης , Αυτό ισχύει επίσης για τις ζημίες που προκύπτουν από την παράβαση των υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων των συμβάσεων καθώς και από τη λήψη μη εξουσιοδοτημένων ενεργειών. Οποιαδήποτε άλλη ευθύνη για αποζημίωση αποκλείεται.

(2) Η ευθύνη, εκτός από την περίπτωση του τραυματισμού της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας ή της υγείας ή εκ προθέσεως ή λόγω βαρείας αμέλειας των VERWAY, υπαλλήλους ή αντιπροσώπους της, περιορίζεται στην κατά κανόνα να προβλεφθεί κατά τη σύναψη της αποζημίωσης σύμβασης και το υπόλοιπο στο ποσό της σύμβασης-τυπική μέση ζημιά. Αυτό ισχύει και για τις έμμεσες ζημίες, ιδίως τα χαμένα κέρδη.

(3) Για ζημιές οποιουδήποτε είδους προκύπτουν από την απώλεια των δεδομένων στους διακομιστές που VERWAY δεν ευθύνεται, εκτός από την περίπτωση βαρείας αμέλειας ή δόλου της VERWAY, υπαλλήλους ή αντιπροσώπους της.

(4) Σε VERWAY εξασφάλισε περιεχόμενο των Brand Ambassadors είναι πληροφορίες από τρίτους για τους σκοπούς του νόμου Telemedia ή / και άλλων ισχύουσα νομοθεσία για VERWAY.

Άρθρο 23 ενσωματωση του σχεδιου καριερας

(1) Το σχέδιο καριέρας της VERWAY και οι απαιτήσεις που περιέχονται σε αυτήν περιλαμβάνονται επίσης ρητά στο συμβόλαιο του Brand Ambassador. Ο Brand Ambassador πρέπει πάντα να συμμορφώνεται με αυτές τις προδιαγραφές σύμφωνα με την ισχύουσα έκδοση.

(2) Με την αποστολή της αίτησης στην ολοκλήρωση της Συνθήκης για Brand Ambassador VERWAY Brand Ambassador εξασφαλίζει την ίδια στιγμή που έχει λάβει το σχέδιο σταδιοδρομίας VERWAY και τους αποδέχεται, ως μέρος της σύμβασης.

(3) Η VERWAY έχει το δικαίωμα να αλλάξει το Σχέδιο Σταδιοδρομίας της VERWAY ανά πάσα στιγμή. Η VERWAY θα ανακοινώσει αλλαγές στο Σχέδιο Σταδιοδρομίας με εύλογη προθεσμία. Ο Πρέσβης Μάρκας έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί στην αλλαγή του σχεδίου σταδιοδρομίας. Σε περίπτωση αντιπολίτευσης, ο Brand Ambassador δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη στιγμή της έναρξης ισχύος της αλλαγής. Αν δεν ακυρώσει τη σύμβαση εντός τεσσάρων εβδομάδων μετά την έναρξη ισχύος της αλλαγής, ο Brand Ambassador αποδέχεται ρητά την αλλαγή.

Άρθρο 24 όρους και προϋποθέσεις της σύμβασης για την αγορά των αγαθών με σκοπό τη μεταπώληση

Οι ακόλουθοι όροι σύμβασης, παράδοσης και πληρωμής ισχύουν για την πώληση αγαθών στο Brand Ambassadore, ο οποίος αγοράζει τα προϊόντα αυτά ως επιχειρηματίας με σκοπό τη μεταπώληση ή γευσιγνωσία στους πελάτες τους, δηλαδή ως επιχειρηματίας της VERWAY. Όλες οι προσφορές από την VERWAY δεν είναι δεσμευτικές.

(1) Τιμές, τιμές και αποδοχή παραγγελιών, συμβατικά κείμενα, σύναψη συμβάσεων, κερδοσκοπικά κέρδη, συμπληρώματα και διαφημιστικό υλικό
(α) Όλες οι παραγγελίες του Brand Ambassador για μεταπώληση ή γευσιγνωσία θα γίνονται σύμφωνα με τους τιμοκαταλόγους της VERWAY που ισχύουν κατά τη στιγμή της παραγγελίας.
(β) Η παρουσίαση της σειράς προϊόντων VERWAY δεν αποτελεί δεσμευτική προσφορά αγοράς. Μόνο με την παραγγελία, αφού περάσει η διαδικασία παραγγελίας, η μάρκα Ambassador VERWAY κάνει δεσμευτική προσφορά αγοράς. Η επωνυμία Ambassador διέταξε όταν αγόρασε μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της VERWAY τα προϊόντα στο καλάθι αγορών μόνο κάνοντας κλικ στο κουμπί "Υποβολή παραγγελίας έναντι αμοιβής". Η σύμβαση συνάπτεται μόνο με γραπτή επιβεβαίωση της παραγγελίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή - αν η VERWAY δεν αποστείλει επιβεβαίωση παραγγελίας - με παράδοση των αγαθών από την VERWAY. Η VERWAY αποθηκεύει το κείμενο της σύμβασης και την στέλνει στον Brand Ambassador στο email επιβεβαίωσης. Για τις παραγγελίες, η συμβατική γλώσσα είναι γερμανική.
(γ) Εάν προκύψουν πρόσθετοι ή αυξημένοι δασμοί μεταξύ της σύναψης της σύμβασης και της παράδοσης λόγω αλλαγών στις νομικές διατάξεις, η VERWAY δικαιούται να αυξήσει ανάλογα την συμφωνημένη τιμή αγοράς.
(δ) Η VERWAY μπορεί να δέχεται εν μέρει μόνο παραγγελίες από τον Brand Ambassador κάνοντας οποιεσδήποτε διαφορές ή επιφυλάξεις. Εάν η μερική αποδοχή της παραγγελίας δεν είναι αποδεκτή από τον Brand Ambassador, υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως την VERWAY εντός τριών εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της απόκλισης ή της κράτησης. Στην περίπτωση αυτή, η σύμβαση θεωρείται ότι έχει αποτύχει. Διαφορετικά, η αποδοχή της παραγγελίας θεωρείται εγκεκριμένη από τον Brand Ambassador. Ανά παραγγελία απαιτείται ελάχιστη τιμή παραγγελίας τουλάχιστον € 50,00 καθαρά για την πραγματοποίηση της αποστολής.

(2) Όροι Παράδοσης
(α) Η παράδοση πραγματοποιείται από το εργοστάσιο εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά γραπτώς. Όλες οι υποχρεώσεις παράδοσης υπόκεινται στη σωστή και έγκαιρη παράδοση στην VERWAY από τους προμηθευτές των προϊόντων. Οι μερικές παραδόσεις επιτρέπονται εκτός αν είναι υπερβολικές για τον Brand Ambassador. Η τήρηση της υποχρέωσης παράδοσης προϋποθέτει την έγκαιρη και ορθή εκπλήρωση της υποχρέωσης συνεργασίας του Brand Ambassador ως αγοραστή.
(β) Με την παράδοση των εμπορευμάτων στον αξιόπιστο προμηθευτή, ο κίνδυνος περνάει στον Πρέσβυ της Μάρκας, όπου η αποστολή των αγαθών είναι πάντοτε ασφαλισμένη. Εκτός εάν έχει συμφωνηθεί γραπτώς από την VERWAY, η επιλογή του μεταφορικού μέσου γίνεται κατά την κρίση του, χωρίς ευθύνη για τη φθηνότερη και ταχύτερη μεταφορά.
(γ) Εάν η VERWAY επωμιστεί πρόσθετα έξοδα αποστολής λόγω εσφαλμένης διεύθυνσης παράδοσης ή λάθος παραλήπτη, αυτά τα έξοδα επιστρέφονται από τον Brand Ambassador, εκτός αν δεν είναι υπεύθυνος για την ψευδή δήλωση.

(3) έξοδα αποστολής
Οι μεμονωμένες χώρες που παρέχονται καθώς και τα αντίστοιχα έξοδα αποστολής θα ληφθούν από τις πληροφορίες αποστολής.

(4) Όροι πληρωμής
(α) Εκτός εάν έχει συμφωνηθεί γραπτώς διαφορετικά, η τιμή αγοράς καθίσταται απαιτητή αμέσως μετά την τιμολόγηση. Αυτό ισχύει και για τιμολόγια για μερικές παραδόσεις. Όπως επιλογές πληρωμής είναι η πληρωμή Brand Ambassador μέσω πιστωτικής κάρτας, τραπεζικού εμβάσματος (για την Αυστρία EPS), εκ των προτέρων πληρωμή μέσω PayPal (συνθήκες PayPal μπορείτε να βρείτε εδώ) είναι διαθέσιμα. Οι μερικές πληρωμές δεν είναι δυνατές. Η παράδοση πραγματοποιείται εάν πληρούνται οι όροι της πληρωμής σύμφωνα με την αντίστοιχη δυνατότητα πληρωμής. Ένας πρόωρος διακανονισμός των οφειλόμενων ποσών πληρωμής είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή και μπορεί να γίνει μέσω του Συνεργατικού Γραφείου Online.
β) Όλες οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ.
(γ) λαμβάνουν χώρα όλα τα έξοδα αποστολής, ιδιαίτερα συσκευασίας, τα έξοδα μεταφοράς, ασφάλισης μεταφορές και παραδόσεις, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά χωριστά, σε βάρος του Brand Ambassador.
(δ) Σε περίπτωση αδυναμίας θα είναι να κάνει όλες τις υποχρεώσεις του Brand Ambassador ενάντια VERWAY οφείλεται αμέσως Σε περίπτωση αθέτησης του Brand Ambassador δεσμεύεται ως επιχειρηματία, τόκων σε ποσοστό 8% πάνω από το βασικό επιτόκιο στο VERWAY.
(ε) Ανεξάρτητα από την ημερομηνία που καθορίζεται στο (δ) Ελάχιστη βλάβη καθυστέρηση παραμένει η VERWAY ελεύθερο να αποδείξει υψηλότερες ζημίες καθώς και άλλες ζημίες.
(στ) Ο Brand Ambassador δικαιούται μόνο να συμψηφίζει εάν οι ανταγωγές είναι αδιαμφισβήτητες ή νομικά δεσμευτικές. Επιπλέον, ο Brand Ambassador μπορεί να ασκήσει δικαίωμα παρακράτησης, εφόσον η ανταγωγή βασίζεται στην ίδια συμβατική σχέση.

(5) Διατήρηση της κυριότητας
(α) Τα αγαθά παραμένουν στην ιδιοκτησία της VERWAY μέχρι την πλήρη πληρωμή. Υπάρχει η δύναμη της διαιρείται απόδοση, η παρακράτηση της κυριότητας δεν παύει να ισχύει μέχρις ότου όλες οι απαιτήσεις που σχετίζονται με την παρούσα σύμβαση διευθετήθηκε από την Brand Ambassador. Σε περίπτωση αθέτησης ή άλλου λόγου κατά την έννοια της διατήρησης της κυριότητας, η VERWAY δικαιούται να παραλάβει τα αγαθά. Η επιστροφή των προϊόντων από την VERWAY δεν αποτελεί απόσυρση από τη σύμβαση, εκτός εάν η VERWAY έχει δηλώσει γραπτώς ρητά. Η VERWAY εξουσιοδοτείται να ζητήσει την ανάκτηση των προϊόντων. Τα έσοδα από τη ρευστοποίηση πιστώνονται έναντι των υποχρεώσεων του Brand Ambassador - λιγότερο λογικές δαπάνες εκμετάλλευσης.
β) Η πώληση αγαθών που υπόκεινται σε παρακράτηση της κυριότητας επιτρέπεται μόνο στον Brand Ambassador κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών. Ο Brand Ambassador δεν δικαιούται να δεσμεύσει, να εκχωρήσει ως ασφάλεια ή να θέσει σε κίνδυνο το ακίνητο της VERWAY. Ο Brand Ambassador έχει ήδη παραιτηθεί από την απαίτηση από τη μεταπώληση των αποκλειστικών προϊόντων στη VERWAY. Η VERWAY δέχεται ήδη αυτή την ανάθεση. Ο Brand Ambassador είναι εξουσιοδοτημένος με ανάκληση να συγκεντρώσει τις αξιώσεις που έχουν ανατεθεί στην VERWAY για την εμπιστοσύνη της για την VERWAY με το όνομά της. VERWAY μπορεί να ανακαλέσει την εν λόγω άδεια και το δικαίωμα να μεταπωλεί όταν ο Brand Ambassador είναι μια σημαντική υποχρέωση όπως η πληρωμή για VERWAY στην προεπιλογή? σε περίπτωση υπαναχώρησης, η VERWAY δικαιούται να εισπράξει την ίδια την απαίτηση.
(γ) Σε περίπτωση κατάσχεσης ή άλλες παρεμβάσεις τρίτων στα αγαθά που παραδίδονται βάσει παρακράτηση της κυριότητας του Brand Ambassador VERWAY πρέπει αμέσως (771 ZPO προσεπίκληση από την §) που απαιτείται από την παράδοση των εγγράφων για μια παρέμβαση γραπτώς. Αυτό ισχύει και για παραβάσεις κάθε άλλου είδους. Ανεξάρτητα από την Brand Ambassador έχει ήδη εκ των προτέρων για να προειδοποιήσει το τρίτο να τα υπάρχοντα προϊόντα με τα δικαιώματα. Εάν ο τρίτος δεν μπορεί να παράσχει την επιστροφή, τη Brand Ambassador για τις δικαστικές και εξώδικες δαπάνες της δίωξης ευθύνη.
(δ) VERWAY αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποδεσμεύσει τις εγγυήσεις λόγω του ότι μετά από αίτημα του Brand Ambassador στο βαθμό που η ρευστοποιήσιμη αξία της ασφάλειας του οι απαιτήσεις που πρέπει να εξασφαλίζονται με περισσότερο από 10%.

(6) η οποία παρέχει δικαίωμα υπαναχώρησης,
Η Brand Ambassador δεσμεύεται για τον πελάτη - εφόσον αυτό απαιτείται από το νόμο - να χορηγήσει δικαίωμα σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και πρέπει να πάρει πίσω μετά την ακύρωση των προϊόντων VERWAY σύμφωνα με τους νομικούς κανονισμούς.

(7) Υποχρέωση επιθεώρησης και ειδοποίησης, εγγύηση, εγγύηση για ελαττώματα, εγγύηση
(α) Όσον αφορά την εγγύηση, ισχύουν οι νόμιμες διατάξεις εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά στα σημεία (2) έως (5).
(β) Η περίοδος παραγραφής για απαιτήσεις που προκύπτουν από την ευθύνη για ελαττώματα είναι 12 μήνες, όπως τα εμπορεύματα Brand Ambassador ως επιχειρηματία (§ 14 BGB) αγοράζει και αρχίζει από την παράδοση του πράγματος. Αυτό δεν ισχύει αν το νόμο, ιδίως σύμφωνα με §§ 478, 479, παράγραφος 1, προβλέπει BGB υποχρεωτική. Η σύντομη προθεσμία παραγραφής δεν ισχύει επίσης εάν υπάρχει ζημιά από τον τραυματισμό της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας ή της υγείας, παραβίαση της σύμβασης (παράδοση και μεταβίβαση της κυριότητας των αγαθών), καθώς και ζημιές που προκλήθηκαν από δόλο ή βαριά αμέλεια, δρα. Εδώ είναι το καταστατικό των περιορισμών.
(γ) Οι Brand Ambassador πρέπει να επιθεωρούν τα εμπορεύματα αμέσως μετά την παραλαβή και τυχόν ελαττώματα αμέσως, αλλά το αργότερο εντός πέντε εργάσιμων ημερών μετά την παράδοση για να κάνει το γράψιμο VERWAY νόμο. Διαφορετικά, τα εμπορεύματα θεωρούνται εγκεκριμένα και αποκλείεται η ευθύνη για εμφανή ελαττώματα.
(D) VERWAY έχει το δικαίωμα να αντικαταστήσει τα αγαθά κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης ή να μειώσει την τιμή στην έγκριση από την Brand Ambassador ή να παρέχουν πιστώσεις αντί για μια αντικατάσταση, με πιστώσεις ή άλλες πληρωμές γίνονται πάντα μόνο στο ηλεκτρονικό πορτοφόλι του Brand Ambassadors .. Μόνο εάν η αντικατάσταση δεν πραγματοποιείται λόγω υπαιτιότητας της VERWAY εντός εύλογου χρονικού διαστήματος ή τελικά απέτυχε, η Brand Ambassador έχει να κάνει σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις υπαναχωρήσει από τη σύμβαση να απαιτήσει μείωση του τιμήματος ή αποζημίωση ή επιστροφή των εξόδων το δικαίωμα. Η αντικατάσταση ισχύει μετά μια αποτυχημένη δεύτερη προσπάθεια και απέτυχε, αν δεν ήταν με βάση τη φύση των εμπορευμάτων ή του ελαττώματος ή άλλες περιστάσεις δείχνουν το αντίθετο. Αν δεν ζημίες ή αξιώσεις αποζημίωσης υποστήριξε, η ευθύνη της VERWAY όπως περιγράφεται στην Άρθρο 9 της πολιτικής της Εταιρείας είναι περιορισμένη.
ε) Αποκλείεται η ευθύνη για την κανονική φθορά. Οι αξιώσεις εγγύησης κατά της VERWAY είναι μόνο για τον Brand Ambassador και δεν είναι εκχωρητέες.

(8) διατήρηση, αντιστάθμιση
Η Brand Ambassador έχει δικαίωμα να αντισταθμίσει, διατήρηση ή μείωση των τιμών μόνο υπό την προϋπόθεση ότι η ανταγωγή του έχει νόμιμα συσταθεί ή αναγνωρίζονται από το γράψιμο εταιρεία VERWAY.

(9) Συμπληρωματική εφαρμογή της πολιτικής της εταιρείας και των όρων και προϋποθέσεων
Επιπλέον, οι άλλες διατάξεις των συνθηκών Γενική Partner ισχύουν επιπλέον συμφωνηθεί στο πλαίσιο της σύμβασης και αυτή την παράδοση σύμβασης και την πληρωμή για την αγορά των προϊόντων για μεταπώληση ή γεύση.

Άρθρο 25 περιοδος

(1) Όλες οι απαιτήσεις που απορρέουν από αυτή τη συμβατική σχέση καθίστανται απαγορευμένες και για τα δύο μέρη εντός 6 μηνών, εφόσον αυτό είναι νομικά επιτρεπτό. Το καταστατικό παραγραφής αρχίζει με την ημερομηνία λήξης της απαίτησης ή με τη στιγμή της απαίτησης ή με την αναγνώριση της απαίτησης. Οι νόμιμες ρυθμίσεις που προβλέπουν παρατεταμένο χρονικό περιορισμό παραμένουν ανεπηρέαστες.

Άρθρο 26 εφαρμοστεο δικαιο / δικαιοδοσια

(1) Ο νόμος της έδρας της VERWAY εφαρμόζεται με την εξαίρεση του νόμου περί πωλήσεων των Ηνωμένων Εθνών. Οι υποχρεωτικές διατάξεις του κράτους στο οποίο έχει τη συνήθη διαμονή του ο Brand Ambassador παραμένουν ανεπηρέαστες.

(2) Εάν ο έμπορος Brand Ambassador, μια εταιρεία δημοσίου δικαίου ή δημόσιες ειδικών περιουσιακών στοιχείων ή δεν έχει γενική αρμοδιότητα στη Γερμανία ή μετακινηθεί σε κατοικία του στο εξωτερικό ή την κατοικία του κατά το χρόνο της καταγγελίας δεν είναι γνωστό, το δικαστήριο της δικαιοδοσίας και ο τόπος απόδοσης είναι η έδρα της VERWAY.

Άρθρο 27 τελικες διαταξεις

(1) Η VERWAY δικαιούται να αλλάξει τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή. Η VERWAY θα ανακοινώσει τις αλλαγές μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Ο Brand Ambassador έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί στην αλλαγή. Σε περίπτωση αντιπολίτευσης, ο Brand Ambassador δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη στιγμή της έναρξης ισχύος της αλλαγής. Αν δεν ακυρώσει τη σύμβαση εντός τεσσάρων εβδομάδων μετά την έναρξη ισχύος της αλλαγής, ο Brand Ambassador αποδέχεται ρητά την αλλαγή.

(2) Παρεμπιπτόντως, οι αλλαγές ή προσθήκες στους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις πρέπει να γίνονται γραπτώς. Αυτό ισχύει και για την άρση της απαίτησης γραπτής μορφής.

(3) Εάν αυτές οι Γενικοί ανάδοχοι οι όροι μεταφράζονται σε άλλη γλώσσα και ασυνέπειες σε οποιαδήποτε διάταξη μεταξύ της αγγλικής και της μεταφρασμένης έκδοσης των συνθηκών Γενική Partner είναι πάντα η γερμανική έκδοση θα υπερισχύει.

(4) Η ακυρότητα ή μη πληρότητα της διάταξης των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Συμβαλλομένων Μερών δεν ακυρώνουν ολόκληρη τη σύμβαση. Η αναποτελεσματική διάταξη πρέπει να αντικατασταθεί από μια που είναι αποτελεσματική και οικονομικά πλησιάζει τη άκυρη ρήτρα. Το ίδιο ισχύει και για το κλείσιμο ενός κενού που χρήζει ρύθμισης.

Κατάσταση των γενικών όρων της σύμβασης συμβαλλομένων μερών: 28/11/2017